YÜKSEK ÖĞRENİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ (YÖKREP)

Projenin Süresi: 1998-2001

 

Projenin Genel Hedefleri:

1. Yüksek öğretim kurumlarında öğrenci rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini temsil edenleri bir araya
getirmek,
2. Yüksek öğrenim gençliğinin gereksinimleri konusundaki düşüncelerin ve yapılan  araştırmaların
sonuçlarını paylaşmak,
3. Üniversite rehberlik ya da mediko-sosyal merkezlerinde öğrenciler için varolan hizmetler konusunda bilgi
toplamak,
4. Toplantıda sunulan araştırmaları, uygulamaları yaygınlaştırabilmek
5. Yüksek öğrenim gençlerine katkısı olan sivil toplum kuruluşlarınının çalışmalarını tanıtmak ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarını biraraya getirerek kuruluşlar arası işbirliğini sağlamak.

 

Projenin Amacı: Rehberlik hizmetleri olan üniversitelerin başarılı çalışmalarını tanıtarak ve kurumların ortak sorunlarını irdeliyerek, rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda öğrencilere sunulan hizmetlerin çoğalmasını sağlamaktır.

 

Hedef Gruplar:

1.  Yüksek Öğrenim kurumlarında öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri veren  birim temsilcileri,
2. 18-24 yaş grubu için projeleri olan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri.

Projenin Temel Faaliyetleri:

1. Katılan kurum ve kuruluşların, yaptıkları hizmet ve araştırmalarının tanıtımı,
2. Üniversitelerde var olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerinin çalışmaları ile ilgili bildirilerin
sunumu,
3. Toplantı konusu ile ilgili teorik bilgi paylaşımı,
4. Toplantı konusu ile ilgili atölye çalıştayları

 

 

 

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI