ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN ROLÜ II SEMPOZYUMU

PROJE SÜRESİ: 15.1.2014

 

PROJENİN GENEL HEDEFLERİ:

Mevcut çocuk koruma sistemi hakkında bilgilendirme

Farklı kamu kurumu işleyişleri hakkında bilgilendirme

Çocuğa şiddet vakalarında okul PDR uzmanlarını bilgilendirme

 

PROJENİN AMACI:

Okul psikolojik danışmanlarının güncel çocuk koruma sistemini ve mevzuatları tanımaları ve okullarda karşılaşılan krizlerde nasıl bir uygulama yapılacağı konusu ele alınmıştır

 

HEDEF GRUPLAR:

Çocuk ve Gençlerle Çalışan Okul Psikolojik Danışmanı, Alanda Çalışan Psikolojik Danışman ve Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları

 

PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ:

MEB ve Alanda çalışan okul psikolojik danışmanlarının ve sosyal hizmet uzmanlarının bilgi ve becerilerini arttırıcı seminer.

 

PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR:

İstanbul MEM, YTYA (Young Turkey – Young America)

Davetli kuruluşlar: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi, AMATEM, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Birimi, ASPB İl müdürlüğü

 

PROJENİN SOMUT ÇIKTILARI:

KATILIMCI SAYISI: 500

 ‘’Psikolojik Danışman ve Rehberler için Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme’’ isimli kılavuz 1500 adet basılmış ve İstanbul PDR uzmanlarına dağıtılmıştır.

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI