ÇOCUK HAKLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİNDE ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI SEMPOZYUMU

PROJE SÜRESİ: 17-18.11. 2014

 

PROJENİN GENEL HEDEFLERİ:

  • Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden sonra İsveç ve Türkiye’deki gelişmeleri paylaşmak,
  • Çocuk Ombudsmanlığının önemini vurgulamak, görev ve sorumluluklarını netleştirmek,
  • İsveç -Türkiye ve Avrupa modellerini incelemek ve yerel yönetimlerde çocuk hakları bilincinin gelişmesini desteklemek,
  • Devlet-Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında çocuk haklarının yaşatılması ve korunmasında işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Çocuk Haklarının, toplumun bütün kurum ve kuruluşlarıyla savunulması ve korunmasının benimsenmesini desteklemek,
  • Sempozyum sunum ve çalıştayları ile Medyanın Çocuk Hakları Savunuculuğunu daha fazla desteklemesinin sağlayabilmek,
  •  Çocuk haklarının, “ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA”, “ÇOCUK İÇİN” “ÇOCUK İLE” yaşatılabileceğinin önemini vurgulamaktır. 

PROJENİN AMACI:

İdarenin işlem, eylem ve davranışlarını denetleyen fakat yaygın şekliyle bağlayıcı kararlar alamayan bağımsız bir devlet organı olan ombudsmanlık Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir kurum olduğundan, bu sempozyumda İsveç’in deneyimlerini dikkate alarak Ombudsmanlık Kurumu’nun çocuk haklarının hayata geçmesini güçlendirici katkısını ortaya koyma amacı güdülmüştür.

 

HEDEF GRUPLAR:

Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Ombudsmanlık Kurumu,  Belediyeler, PDR Uzmanları ve Öğrencileri

 

PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ:

MEB ve Alanda çalışan okul psikolojik danışmanlarının ve önemli birçok kurumun bilgi ve becerilerini arttırıcı seminer.

 

PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR:

MEM,  İSTANBUL İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU, BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ (ÇOÇA)

 

PROJENİN SOMUT ÇIKTILARI:

KATILIMCI SAYISI: 500

 

 

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Telefon - Faks: 0 212 219 28 67 - 0 212 246 76 47
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI