ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINDA REHBERLİĞİN ÖNEMİ SEMPOZYUMU

PROJE SÜRESİ: 2.12.2010

 

PROJENİN GENEL HEDEFLERİ:

Çocuk ihmal ve istismar vakalarında kurumların üstüne düşen görevler, çocuğu koruyan ve koruyamayan uygulamalar

 

PROJENİN AMACI:  “İhmal ve istismara uğramış çocuğu çevreleyen sistemler” ve bu sistemin parçalarını temsil eden kurumlar

 

HEDEF GRUPLAR:

Milli Eğitim Bakanlığı,  Okul Rehberlik Servisi, Hastane, Danışmanlık Merkezleri, Medya

 

PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ:

MEB ve Alanda çalışan okul psikolojik danışmanları, sosyal hizmet uzmanları baro, hastane, medya ve danışmanlık merkezi çalışanlarının bilgi ve becerilerini arttırıcı seminer.

 

PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR:

MEM

Davetli kurumlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Ankara Barosu

 

PROJENİN SOMUT ÇIKTILARI:

KATILIMCI SAYISI: 1000

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI