GENÇ GÖNÜLLÜLER KULÜBÜ NEDİR?
Ülkemizin Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamasının 20. yılı nedeniyle Vakfımızın bünyesinde genç Gönüllüler kulübü kuruldu.
 
Toplumda Çocuk Hakları bilincinin yükselmesini sağlamak amacıyla Vakıf katılımcılarından Sosyolog Sevgi Özkan'ın yönetimi ve Psikolog İlkim Ezgi Aslan'ın asistanlığında yürütülmek üzere kurucu beş lise öğrencisiyle çalışmalara başlandı.
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannameleri hakkında içselleştirilme çalışmaları gerçekleştirildi..
 
Gençlik kulübü sivil toplum kurum adabı ve kuruluş belgesi, ortak çalışmayla hazırlandı.
 
Kulübün katılımcıları, önce çocuk hakları sözleşmesi hakkında bilgilenme ve tartışma toplantıları ardından bu konuda hazırlanan sorular doğrultusunda sokak röportajları gerçekleştirdi.
 
İlk olarak, İsveç Konsolosluğu ile ortak hazırlanan Genç Sesler Projesi için Çocuk Hakları konusunda halkın bilinç düzeyini araştırmak üzere sokak söyleşileri yapıldı.
 
Sosyal deney kapsamında olan bu çalışmanın çıktıları, Genç Sesler'in Ankara'daki Yuvarlak Masa toplantısında Asistan Psikolog İlkim Ezgi Aslan'ın sunumuyla paylaşıldı
 
Özellikle katılımcı medya ombudsmanlarının çocuk hakları savunusu için kendilerine özel çocuk sayfası açılmasını talep ettiler. 
 
Çocuk hakları savunusu doğrultusunda,sonuçları medyada değerlendirilmek üzere çeşitli okullarda anket çalışmalarına başladılar..
 
Çocuk haklarının Medyada yer alması üzerine yapılan anketleri ve buradan çıkardıkları sonuçları paylaşmak üzere Hürriyet gazetesi Ombudsmanlığına gönderilecek. 
 
Hedefler arasında nesilden nesile aktarılarak toplumsal davranışları biçimlendiren
Deyişler ve atasözleri araştırması yaparak çocuk hakları bilincini olumlu veya olumsuz biçimlendiren örnekleri saptayacaklar
 
 
Genç Gönüllüler Kulübü Tanımı:
 
·         Bir sivil toplum kuruluşu olan YÖRET Vakfı bünyesinde genç çocukların ve gençlerin gönüllü katılımlarıyla oluşan bir kulüptür.
·         Kulübümüzde YÖRET’in misyonuna, vizyonuna ve sivil toplum adabına uygun çalışmalar gerçekleştirilir.
·         Sivil toplum bünyesinde gönüllü gençlerden  oluşan bir çalışma alanıdır.
 
 
Kurallar
 
·         Genç Gönüllüler katılımcı şartlarını kabul edip imzalayan 16 yaş ve üzeri tüm gençler kulübün gönüllü katılımcısı olabilirler.
·         Kulubün genel çalışma alanı‘ Çocuk Hakları Savunusu ’ olarak belirlenmiştir.
·         Amaç bu yolla toplumda çocuk hakları bilincinin yükseltilmesidir.
·         Katılımcıların birbirlerine göre durumları, ‘ profesyönel arkadaşlık ’ adıyla nitelendirilir.
·         ‘ Profesyönel Arkadaşlık ’ aynı sosyal amaç için bir arada bulunan ve çalışanların eşit haklarla gerçekleştirdikleri bir arkadaşlık biçimidir.
·         Sivil toplum kuruluşlarında geçerli olan sosyal adap ve çalışma kuralları geçerlidir.
·         Herkes birbirine önyargısız ve saygılı davranmaya çalışmalıdır. Kişisel ve duygusal sürtüşmelere yol açmadan herkes eşit olarak kendi görüş ve önerisini bildirme hakkına sahiptir.
·         Ortak çalışmada ast-üst ilişkisi yerine, çalışmanın yürümesini sağlayan görev bölümleri oluşturulur.
·         Tartışmalarda kişisel çatışmalara yol açmayacak ve konu odaklı değerlendirmeler yapılmasına dikkat edilmedir.
·         Herkesin eşit söz söyleme ve düşünce bildirme hakkına saygı duyulmalı, diyaloğa dayalı iletişim geliştirme biçimi benimsenmelidir.
·         Ortak çalışma ve projelerin düzenlenmesinin vakıfla bağlantısında yer alan kişilerle periyodik danışma ve yürütme toplantıları düzenlenir.
·         Herkes birbirine karşı açık sözlü ve saygılı davranışlar göstermelidir. Ortak çalışmayı olumsuz etkileyen kişilik sürtüşmeleri,küsme ve arkadan konuşma gibi duygusal davranışlara yer verilmemelidir.
 
 
 
Kuruluş ve Faaliyetleri:
 
Toplantılar:
 
Genç Gönüllüler ilk toplantısını 09 Ekim 2015 te gerçekleştirdi.Toplantıda konuşulan ve tartışılan başlıklar;
 
 
·         Sokak röportajları nerede ve nasıl gerçekleştirilmeli
·         Çocuklara şiddetin ne olduğunu nasıl tanıtmalı ve soruları ne yönde seçmeliyiz
·         İzin süreci ve gizlilik nasıl sağlanmalı
·         Çocuk Hakları Bildirgesi’inde bizim ilgimizi çeken konular hangileri
·         Mail adresleri paylaşımı
·         Gönüllülük sözleşmesinin imzalanması
·         Sorulacak sorular belirlendi.
 
 
17 Ekim 2015
Mert ilk deneme çekimini gerçekleştirdi.
 
30 Ekim 2015
Tarih- Halit deneme çekimi yaptı.
 
·         Aileler için izin yazıları hazırlandı ve imzalattırıldı.
·         Sorular net çerçevelerde belirlendi.
·         Çekim yapılacak gruplar belirlendi ikiye ayrıldı grup olarak.
·         Çekim yapılacak gün ve yer belirlendi.
·         Tatışılan konular;
Aileleri çocuklara soru sorarken nasıl oyalayabiliriz ?
Fiziksel şiddet sizce nedir ? Kulak çekme, tokat atma vb. sizce fiziksel şiddet midir ?
           Sen hiç çocuk haklarını duydun mu ? veya Senin de hakların var , bunları biliyor musun ?
        Veri olarak bize en çok fayda sağlayacak şeyler yetişkinler neyi şiddet olarak görüyor ve çocuklar şiddet hakkında ve hakları hakkında neler biliyorlar.
 
 
14 Kasım 2015
 
Çekimlere başlandı.Çekimler İstiklal Caddesinde iki grup halinde gerçekleştirildi.
 
29 Kasım 2015
 
·         Gerçekleştirilen çekimler izlendi ve editlendi.
·         Grup çekimi yapıldı gönüllüler tartışırken.
·         Rapoların yazılması için sure verildi ve herkes kendi görüşlerini içeren raporlar yazması için anlaşıldı.
 
6-7 Aralık 2015
 
·         Fiziksel Ceza ve Ombusmanlık yuvarlak masalarında Genç Gönüllülerimizin videoları ve görüşleri paylaşıldı.
 
 
06 Şubat 2016
 
·         Okullarında bir anket yapılması üzerine karar alındı ve ankette kullanılacak sorular paylaşıldı.
·         Anket sonrasında çıkacak verilerin daha sonra çocuk ombusmanlığına bir veri niteliğinde kullanılması üzerine karar alındı.
 
 
 
08 Mart 2016
 
·         Anket hazırlanmış ve bazı bazı okullardan cevaplar geldi çocuklarla bu cevaplar tartışıldı.
·         Çocukların Hürriyet gazetesi ombudsmanına yazılacak olan yazısı konuşuldu.
·         Çocuk hakları sutünü ayrılması talep edildi en azından ayda 1 yazdıkları yazıların gazetede yayınlanmasını istediler.
 
 
 
Ülkemizin Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamasının 20. yılı nedeniyle Vakfımızın bünyesinde genç Gönüllüler kulübü kuruldu.
 
Toplumda Çocuk Hakları bilincinin yükselmesini sağlamak amacıyla Vakıf katılımcılarından Sosyolog Sevgi Özkan'ın yönetimi ve Psikolog İlkim Ezgi Aslan'ın asistanlığında yürütülmek üzere kurucu beş lise öğrencisiyle çalışmalara başlandı.
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannameleri hakkında içselleştirilme çalışmaları gerçekleştirildi..
 
Gençlik kulübü sivil toplum kurum adabı ve kuruluş belgesi, ortak çalışmayla hazırlandı.
 
Kulübün katılımcıları, önce çocuk hakları sözleşmesi hakkında bilgilenme ve tartışma toplantıları ardından bu konuda hazırlanan sorular doğrultusunda sokak röportajları gerçekleştirdi.
 
İlk olarak, İsveç Konsolosluğu ile ortak hazırlanan Genç Sesler Projesi için Çocuk Hakları konusunda halkın bilinç düzeyini araştırmak üzere sokak söyleşileri yapıldı.
 
Sosyal deney kapsamında olan bu çalışmanın çıktıları, Genç Sesler'in Ankara'daki Yuvarlak Masa toplantısında Asistan Psikolog İlkim Ezgi Aslan'ın sunumuyla paylaşıldı
 
Özellikle katılımcı medya ombudsmanlarının çocuk hakları savunusu için kendilerine özel çocuk sayfası açılmasını talep ettiler. 
 
Çocuk hakları savunusu doğrultusunda,sonuçları medyada değerlendirilmek üzere çeşitli okullarda anket çalışmalarına başladılar..
 
Çocuk haklarının Medyada yer alması üzerine yapılan anketleri ve buradan çıkardıkları sonuçları paylaşmak üzere Hürriyet gazetesi Ombudsmanlığına gönderilecek. 
 
Hedefler arasında nesilden nesile aktarılarak toplumsal davranışları biçimlendiren
Deyişler ve atasözleri araştırması yaparak çocuk hakları bilincini olumlu veya olumsuz biçimlendiren örnekleri saptayacaklar
 
 
 
 
 

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI