GÜVENLİ OKULLAR PROJESİ (GÜVOK)

Proje Süresi: 2008-2010

 

Projenin Genel Hedefleri:

·         Şiddetsiz iletişim tekniklerini öğrencilere öğretmek,

·         Okuldaki tüm paydaşların şiddetsiz iletişim bilgi ve becerilerinin gelişmesi,

·         Bazı krizlerin önlenebilmesini sağlamak,

·         Krizin olumsuz etkilerini en aza indirgemek, krizle baş etme becerilerini geliştirmek,

·         Karar vermenin etkinleşmesini sağlamak,

·         Kriz önleyici tedbirler almak,

·         Tatbikatlar yapmak.

Projenin Amacı: Farklı yaklaşımları olan 10 Avrupa ülkesinde geliştirilen programlarla okulların tüm paydaşlar için güvenli olmasını sağlayıcı bir projedir.

 

Hedef Gruplar: Okullardaki İdareciler, PDR Uzmanları, Öğretmenler, Aileler Ve Öğrenciler

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

·         Uzman eğitimlerini gerçekleştirmek,

·         Uzmanlar aracılığıyla veli, öğrenci ve öğretmenlere ulaşmak,

·         Kriz ekibi oluşturma,

·         Kriz planının hazırlama,

·         Acil durum yönetim merkezi kurma.

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 10 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKESİ- AVRUPA BİRLİĞİ

 

Projenin Somut Çıktıları:

ULAŞILAN OKUL: 15

ULAŞILAN ÖĞRENCİ: 15 000

ULAŞILAN VELİ: 3000

ULAŞILAN SINIF ÖĞRETMENİ: 150

ULAŞILAN YÖNETİCİ: 15

ULAŞILAN PDR UZMANI: 25

ULAŞILAN PDR ÖĞRENCİSİ: X


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI