SANATLA EĞİTİM BÜTÜNLEŞİYOR PSİKOLOJİK DANIŞMANLARA YENİ BİR BAKIŞ SEMPOZYUMU

 PROJE SÜRESİ: 24.9.2008

 

PROJENİN GENEL HEDEFLERİ:

 Kültür ve Sanatı Okullarda daha işlevsel kılmak

Psikolojik Danışmanların Sanatçılar ve Sanat Eğitimcileriyle işbirliğini sağlamak

Çocukları daha iyi tanıyarak olumsuz davranışları olumlu kılmak.

 

PROJENİN AMACI:

Okullardaki ayrımcılığı ve dışlanmayı önlemek için sanatın uzlaştırıcı gücünden faydalanmayı, eğitimle sanatı buluşturan uzmanlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi ve uzun dönemde sanatı tüm eğitim sistemimize bir öğrenim aracı olarak katmayı amaçlamaktadır.

 

HEDEF GRUPLAR:

Özel ve Resmi Okullarda Çalışan Psikolojik Danışmanlar

 

PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ:  MEB ve Alanda çalışan okul psikolojik danışmanlarının bilgi ve becerilerini arttırıcı seminer.

 

PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR: MEM

 

PROJENİN SOMUT ÇIKTILARI:

KATILIMCI SAYISI: 300


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Telefon - Faks: 0 212 219 28 67 - 0 212 246 76 47
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI