ŞİDDETLE BAŞETME VE KRİZ YÖNETİMİ PROJESİ (ŞİBAP)

Proje Süresi: 2003-2006

 

Projenin Genel Hedefleri:

·         Bazı krizlerin önlenebilmesini sağlamak,

·         Krizin olumsuz etkilerini en aza indirgemek,

·         Sistemin en kısa zamanda eski dengesine ve işlevine kavuşmasını sağlamak,

·         Kriz etkilerinin kalıcı olmasını engellemek,

·         Karar vermenin etkinleşmesini sağlamak.

Projenin Amacı: Okulların acil durumlara hazırlıklı olmalarını, acil durum öncesi, sırası ve sonrasında etkin müdahale çalışmaları gerçekleştirmelerini sağlamak üzere acil durum psikolojik destek ekipleri (APDE) ve okul destek ekipler (ODE) oluşturmak ve eğitmek için eğitilmiş ekiplerin okullarda yaşanan “acil durumlar” da öğrenci idareci, öğretmen ve velilere yönelik çalışmalarda bulunmasını sağlamaktır.

 

Hedef Gruplar: PDR Uzmanları

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

·         Uzman eğitimleri,

·         Kriz ekibi oluşturma,

·         Kriz planının hazırlama,

·         Acil durum yönetim merkezi kurma,

·         Uzmanların okullarda çalışmaları ve gözetim.

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İstanbul MEM

 

Projenin Somut Çıktıları:

ULAŞILAN OKUL: 25

ULAŞILAN ÖĞRENCİ: X

ULAŞILAN VELİ: X

ULAŞILAN SINIF ÖĞRETMENİ: X

ULAŞILAN YÖNETİCİ: X

ULAŞILAN PDR UZMANI: EĞİTİLEN 75, TANITIM TOPLANTILARI VE SEMPOZYUMLARLA ULAŞILAN 1500

ULAŞILAN PDR ÖĞRENCİSİ: X


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI