Şiddetsizlik Eğitimi
AB-Projesi: Şiddetsiz İletişimle “Şiddetsiz Okul” hazırlığı, hedef Ülke Türkiye

 

Proje Taslağı hazırlığı 2008/09 Müracaat Formu Antrag 2005/06

 

Projekt (Şiddetsiz ve Demokratik Okul Projesi)

 

Projenin backroundu (NEDEN? KİMİN İÇİN?)

-       Proje ve hedef grup bağlamında sosyo-politik, kültürel, ekonomik v.b. arka plan bilgilerini, yazın

-       savınızı kanıtlayacak statstik bilgileri, somut verileri katın

-       Proje backrounduna dair avrupa, ulusal, yöresel bağlamında dokümanlara gönderme yapın.

Milli Eğitim Bakanlığı ,İstanbul’da ilköğretim okullarında şiddet olaylarının son beş yılda ciddi oranda artışlar gösterdiğini göstermektedir.(MEB İstanbul Eylem Planı  2007)  İstanbul ilinde son iki yılda vakfımıza ulaşan acil olaylar olarak sıralayabileceğimiz 25 intihar veya intihar teşebbüsü, 18 şiddet olayı, 40 hastalık ve ölüm olmuştur.  Okullarda yaşanan  şiddet olayları öğrencinin korunması amacıyla vakalar istatistiklerin ve resmi yazışmaların  dışında tutulabilmektedir. Ciddi bir araştırma yapıldığında olayların bu rakkamın çok üstünde olduğu görülecektir.  Okulda bir öğrenci veya öğretmenin ölümü, öğrencilerin doğrudan mağruz kaldığı veya şahit olduğu şiddet olayları, intiharlar gerek öğretmen, gerekse öğrenci ve velileri duygusal olarak yoğun bir şekilde etkilemektedir.Çocukların okul ortamına yansıyan şiddet eğilimleri (BilirŞ.  „Türkiye’nin 16 ilinde 4-12 yaşlar arasındaki 50.473 Çocuğa Fiziksel Ceza Verme Sıklığı ve Buna İlişkin Problem Durumlarının İncelenmesi“ Aile ve Toplum 1991 S1 C1 60. Ankara), aile içinde yaşanan şiddet olayları, ailede dışlanla hissetmesi sonucu, öfke duyması ve öfkeyi dışa vuran yapıda çocuklarda kendiinden zayıf olan okul arkadaşlarına ve toplumun diğer fertlerine(okul ve çevre) yöneltmesi, içe  yansıtan çocuklarda ise kendine zarar vermesi ile sonuçlana bileceği konusunda  yayınlar mevcuttur. ( Özmen S. Aile İçinde Öfke Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Bilimler fakültesi Dergisi 2004: 37 (2) :27-39, Tamar M, Özbaran B. Çocuk ve Ergenlerde Depresyon. Klinik Psikiyatri. 2004 (Ek 2) 84-92

Çocuklara, ana babalara ve öğretmenlere, okullarda şiddetin önlenmesi ve şiddet içermeyen davranışları yaygınlaştırma çabalarında yardımcı olmak için Şiddetsiz iletişim  tavsiye ediyor. Bu yaklaşım benimsenirken okullardaki şiddetin nedenlerini iletişim şekillerimizin belirlediği varsayımı kabul ediliyor. Şiddetsiz iletişim  yalnızca şiddete karşı davranışları ele almıyor, aynı zamanda okulun iklimini, etiğini geliştiriyor; okul personeli, çocuklar, gençler ve ana babalar arasındaki ilikileri iyileştirdiği gibi çocukların duygusal sağlığını, esenliğini ve öğrenme potansiyelini destekliyor.

 

Proje ana hedefleri (NEDİR?)

 

1- Metod geliştirme mi?

2- Doğrudan uygulama, Pilot okul projesi mi?
    öğretmen eğitimine Transfer und Adaptasyonu, benzersiz veya spesifik uygulamalar mı?

3- Kompetenz- ve bilgi stransferi, başka yerde uygulamanması mı?

    Birlikteki (Bologna Prozess) paylaşılan bilgilerin eşleştirilmesi mi?

4- Bilgi ağları geliştirmek (Networking) mi?

Projenin genel hedefi Şiddetsiz iletişimin yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaçla çocuk ve gençlere eğitim çağında ulaşabilmek ve şiddetsiz iletişimi yaşam biçimleri haline getirmelerini sağlamak için öğrenciler, öğrencilerin etrafındaki  okullarda çalışan Psikolojik danışmanlar,öğretmenler okul idarecileri ve veliler hedeflenmektedir.

İlk olarak Metot geliştirme

İkinci olarak doğrudan uygulama ve bunların hepsini  bili ağları (Networking) geliştirerek  yapmak hedeflenmektedir.

 

 

Proje faaliyetleri (NASIL?)

 

-          Faaliyet ve yapılacakların mantıksal zaman göstergesi ile tarifi

-          Her bir proje partnerinin rolünün tanımı

 

Aktiviteler

 1. Ülke Partnerlerin belirlenmesi ve uluslararası toplantı (Hedeflerin ortak belirlenmesi)
 2. Ülkelerin koordinatörlerinin belirlenmesi
 3. Danışma Kurullarının oluştulması
 4. (Türkiye) Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı
 5. Eğitimekibinin kriterlerinin belirlenmesi ve  başvurulardan seçim yapılması
 6. Eğitim materyalinin hazırlanması
 7. Yıl içinde sürdürülecek Eğitim ve Gözetimlerin planlanması
 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması
 9. Psikolojik Danışma Uzmanı eğitimcinin eğitiminin yapılması
 10. Okul Müdürlerinin bilgilendirilmesi
 11. Okullarda Öğretmenlerin Eğitimi
 12. Uygulamaların gerçekleşmesi sırasında yapılacak gözetimler
 13. Bitiş Töreni
 14. Sempozyumlarda sunumlar
 15. Basın ve Medya ilişkileri
 16. Değerlendirme
 17. Kitaplaştırma
 18. Raporlama

 

Proje süreci (NE KADAR? NE ZAMAN?)

 

-          Planlanan Programın amacına ulaşması için gereken zaman penceresinin tahmini (en az  24 ay)

-          Planlanan zamanla planlanan aktiviteler ve planlanan bütçe arasındaki ilşkiye dikkat edilmesi

1.     Yıl

Partnerlerin belirlenmesi

Koordinatörün belirlenmesi

Eğitimci ekibinin belirlenmesi                 1. ay

 

Eğitim materyali hazırlanması                 3. ay

 

Eğitim uygulama                     5 ay

21 Psikolojik Danışmanın eğitimcinin eğitimi programının uygulanması

                  Liderlik eğitimi                        18? saat

                  Şiddetsiz İletişim        102 saat

 

2.     yıl

Uluslararası eğitim toplantısı

 

Eğitimci çekirdek grubunun 3 erlik gruplar şeklinde 3 okulun proje ekibini(psk dan-idareci-öğretmen-veli-öğrenci ) eğitim  ve uygulama çalışması                   5 ay

Toplam 5x21=105 proje ekibi okul eğitimcisi

21 okuldan toplam ortalama 1050 öğretmen

21 000 öğrenci

42 000 veli ye ulaşma hedeflenmektedir.

 

Değerlendirme ve raporlama kitap oluşturma                 2 ay

 

 

Proje Ortakları (KİMİNLE?)

 

-          Ortağın projeye nesnel bağlantısı önemli

-          Ortak konsorsyum bütünlüklü kompetanlığı ile proje aktivitelerini hayata geçierebilecek durumda olmalı

-          Planlanan görevlere uyacak ve kompetanlığı ile sizi bütünleyecek ortaklar seçin

-          Güvenilir ortalar seçin (LoI – Letter of Intent) Almanya – Türkiye???

 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

Üniversiteler

Belediye

 

 

Proje volümü (MALİYETİ NE KADAR? KİM NE KADARINI ÖDİYECEK?)

-          Projeyi gerçekleştirmek için gerekli maliyeti kabaca hesaplayın

-          Hibe payları ile kendi payınıyı gçz önünde bulundurun (ca. 70:30)

 

SODEV in projesinden yararlanarak  bütçelemeyi yapabiliriz.

 

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI