Tarihçe
 
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma Ve Rehber Yetiştirme Vakfı (Yöret)1972 yılında, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğinin tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak üzere kuruldu.Kurulduğu yıllarda (1972) ilk “Üniversiteler Rehberi”ni oluşturup, basımını sağladı; İstanbul Üniversitesi’ne yeni başlayan öğrenciler için ilk “oryantasyon” programını uygulayarak bir rehberlik çalışması örneği sundu ve meslek elemanlarına hizmet içi eğitimler düzenledi. İlk yıllarda yapılan çalışmalarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusu toplumda tanınmadığı için yurt dışından gelen uzmanların katkısıyla seminerler düzenleyerek çalışmalar sürdürüldü.
Vakfın çalışmaları, 1990 yılından itibaren toplumumuzda bir meslek olarak kabul görmeye başlayan rehberlik ve psikolojik danışmanlığın gereksinimlerine bağlı olarak yeniden düzenlendi. Vakıf bir mesleği savunan aynı zamanda hizmetler üreten bir hale geldi.
 
YÖRET Vakfı çocuk haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Vakıf, misyonu doğrultusunda projeler, konferanslar, seminerler düzenleyerek topluma eğitim yoluyla katkıda bulunur.Alanda çalışan meslek elemanlarına sunulan eğitim hizmetlerinin ve düzenlenen meslek sohbet toplantılarının yaygınlaştırılması ile birlikte, çeşitli projeler kapsamında genç üniversitelilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayıcı YÖRET öğrenci destek programı(YÖDEP) başlatıldı. Hizmet projelerinin gelişmesi teşvik edilerek, okullarda öğretmenlere, ailelere, çocuklara ve gençlere ulaşması sağladı.Bu yıllarda vakıf çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yaparken, çocuk hakları konusunda kurulan platform ve alanlarda birlikteliklere katıldı. Türkiye’de ilk kez kurulan çocuk hakları konseyinin 1994 yılında kurucusu ve başkanı oldu. Daha sonra çocuk hakları komisyonu çalışmaları gelişti ve 2010 dan itibaren YÖRET Vakfı çocuk ihmal ve istismarını önleme platformu, çocuğa karşı şiddet önleme ortaklık ağı ve çocukları cinsel istismardan koruma platformunda aktif olarak yer aldı.
 
Türkiye genelinde psikolojik danışmanlık bölümü olan üniversitelerle işbirliği yaparak, 1996-2004 arasında
rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğinin eğitimini ve saygınlığını arttırıcı nitelikte 9 sempozyum gerçekleştirildi.
 
Bunun dışında çocuk hakları ile ilgili sempozyum ve kongreler düzenlenmekte, kendi projelerini tanıtmak 
amacıyla çok katılımlı toplantılar düzenlemekte, başka üniversite ve sivil toplumların düzenlediği konferanslara
katılıp sunumlar yaparak topluma katılımını sürdürmektedir. 
 
 
 
 

YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Telefon - Faks: 0 212 219 28 67 - 0 212 246 76 47
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI