VURMA KONUŞ! PROJESİ

 

                                                                                               

                                                                                                           

 

Proje Süresi: 2016-2018

 

Projenin Genel Hedefleri:

  • Dezavantajlı, bölgelerde yaşayan risk altında çocuklara, ders dışı etkinlikler düzenleyerek, çocukları sanat, drama ve oyunlarla tanıştırmak
  • Okul terk riski olan çocuklarla önleyici rehberlik çalışmaları yaparak onları okulu sevdirmek
  • Acil durumlar/krizler yaşandığında önlem almak, çocukları ihmal ve istismardan korumak,
  • Çocukların karar mekanizmalarına katılımlarını arttırmak,
  • Farklılıkları kabul ve ayrımcılığın önlenmesine katkı sağlamak,
  • Çocukların aileleriyle ve çevreleriyle uyum içinde yaşayabilmesi amacıyla yetişkinlikle bilgilendirme toplantıları yapmak,

·         Sosyal medyayı kullanarak çocuk haklarını savunuculuğu sürdüren bir gençlik kulübü oluşturmaktır.

Projenin Amacı: Çocukların şiddetten uzaklaşarak, güvenli ortamlarda, barışçıl davranışlar geliştirmeleri, ders dışı etkinlikler olan sanat-drama ve oyunlarla akranlarını tanımaları, dil, din ve kültür gibi farklılıkları kabul ederek bir arada yaşamayı deneyimlemeleri, aynı zamanda sosyal medya yoluyla çocuk hakları bilinci geliştirmektir.

 

Hedef Gruplar: Riskli davranışlar gösterebilecek öğrencilerin görülebildiği dezavantajlı en az 2 okul, öğrenciler, PDR Uzmanları, Öğretmen, İdareci, Veli

 

                                   

 

                                                                                                           

 

Projenin Temel Faaliyetleri: Proje eğitim, uygulama, gözetim, raporlama ve değerlendirme olarak 5 temel maddede gerçekleşir. YÖRET PDR bölümünde öğrenim gören üniversiteli gençlere 5 /6 tam günlük eğitim verir, İSTANBUL MEM ile var olan protokol kapsamında izinleri alınan belirlenmiş okullarda 8 haftalık çocuklarla uygulama süreci gerçekleşir,  Belli aralıklarla üniversiteli gençlere süpervizyon verilerek desteklenir ve sonuncu gün aileler, okul yönetimi ve ilgili herkesin katıldığı bir kapanış gösterisiyle proje noktalanır.  Üniversiteli gençler ve YÖRET Vakfı sorumlularının katılımında gerçekleşen değerlendirme toplantısı ve raporun yazımı ile son bulur.

Ayrıca velilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

 

 

                                       

 

                                                 

 

                                                                                                         

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İstanbul MEM

 

Projenin Somut Çıktıları: (-)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Telefon - Faks: 0 212 219 28 67 - 0 212 246 76 47
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI