YÖRET MESLEK ETİĞİ PROJESİ (YÖMEP)

Proje Süresi: 1998

 

Projenin Genel Hedefleri:

Okul öncesinden başlayarak, yetişkinlik yaşamına kadar, mesleki gelişim kuramlarına  dayandırılmış, ülkemiz gerçeklerine ve şartlarına uygun, çocuklarda ve gençlerde kendini  tanıma,meslekleri tanıma, mesleki karar verme becerilerini arttırabilecek, rehber-danışmanlar, öğretmenler ve konuyla ilgili kişiler  tarafından uygulanabilecek Mesleki Rehberlik programları geliştirmek,

 

• Geliştirilen programla ilgili materyal hazırlamak,

 

• Varolan eğitim seçeneklerini tanıtmak,

 

• Mesleki yönlendirme programının yaygınlaşmasını sağlamak,

 

• Programın yaygınlaştırılması için Rehber/Danışmanlara ve Eğitimcilere seminerler düzenlemek,

 

• Proje ile ilgili çeţitli kaynaklardan elde edilen kuram ve bilgileri biraraya getirerek çoğaltmak, broţürler oluţturmak ve bu yolla “Mesleki Rehberlik” konusu ile ilgili Rehber/Danışmanları ve Eğitimcileri bilgilendirmek

 

Projenin Amacı: Öğrencilerin kendilerine en uygun alanları belirlemeleri, istedikleri bir üst eğitim kurumuna karar vermeleri ve seçecekleri mesleğe hazırlanmaları konusunda rehberlik hizmeti vermek, eğitimin önemli işlevlerinden biri haline gelmiştir. Psikolojik Danışmanlar teorik bilgi edinip, uygulama programları geliştirerek yardım ettikleri kişilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilmeleri.

 

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

 PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

 

 1.  İlköğretim'e yönelik "mesleki rehberlik" programı

 

6,7,8. sınıflar için “bilgilendirme” ve “öğrencilerin kendilerini    tanımaları” bölümlerinden 

oluşan program geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir

 

Mesleki rehberlik programının belirlenen hedefleri şöyledir:

*Öğrencinin ilköğretim sonrası eğitim olanakları hakkında bilgilendirilmesi,

*Öğrencilerin kendini tanıması

*Öğrecilerin meslek ve iş dünyası hakkında bilgilenmesi,

*Öğrencilerin çalışma, iş ve hizmet, bilgi ve üretkenlik gibi değerler hakkında farkındalık kazanmaları,

*Öğrencilerin planlama ve karar verme becerilerini edinmesi,

*Öğretmenlerin mesleki rehberlik konusunda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri

*Velilerin mesleki karar verme konusunda bilgilendirilmeleri

 

 

 

2. Lise dönemine yönelik "mesleki karar verme"programı

 

Lise I ve II.sınıf öğrencilerinin meslek seçimi öncesi "kendini tanıma" ve "meslekleri 

 tanıma" sürecinde ilgi, beceri, değerler ve yaţam beklentilerini mesleklerle ilgili    

 olarak gözden geçirmelerini sağlayan bir programdır.

 

 Lise öğrencileri için hazırlanan kendini tanımaya yönelik bu programda, ilk 4 hafta 2’şer saatten

 toplam 8 saatlik grup çalışmaları yapılır. Çalışma bilgi aktarımı, oyunlar yazılı ve sözlü alıştırmalar

 ve grup paylaşımları şeklinde sürdürülür.  Bu çalışmalar sonrasında, 5.  hafta küçük gruplar halinde gençlerin kişisel ihtiyaçlarına dönük bir paylaşım yapılır. 

 

 

 SEMİNER  ÇALIŞMALARI

 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak 18 Kasım 1998’de MEB'e bağlı okullarda

  çalışan Rehber Danışmanların katıldığı bir seminer düzenlenmiţtir.  Seminerde, Rehber   

 Danışmanların yararlanabilecekleri “İlköğretim Sonrası Eğitim Seçenekleri” konusu üzerinde 

 durulmuţtur.

 

 

 

YÖRET Vakfı 1972 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mesleğini tanıtmak, çağdaş eğitime katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Vakfımızın 1998 - 1999 yılında sürdürdüğü projeler :

 

1. Üniversitelerde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimlerinin Kurulması ve Yaygınlaştırılması Projesi

 

2. Mesleki Rehberlik Eğitim ve Uygulama Projesi

 

3. Etkili İletişim Beceri Geliştirme Programı

 

4. Çocuk Hakları Bilinç Geliţtirme Projesi

 

5. Öğrenci Destek Projesi

 

6. Meslek Etiği Projesi

 

7. YÖRET Postası  

 

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI