Zor Anlar ile Baş etme Eğitimi

Zor Anlar ile Başetme Eğitimi

 

Amaç

Bu eğitimin amacı katılımcıların yaşadıkları stres kaynaklarını doğru olarak tespit ederek, onlara karşı etkin önlem alabilmeleri için farkındalıklarını arttırmak, bu konuda pratik, uygulanabilir çare ve yöntemleri yapılacak grup çalışmalarıyla desteklenerek kazandırmaktır. 

 

 

DEĞERLENDİRME
* Kalbimize ve Beynimize Ne Aldık?
* Duygu ve Düşünce Boyutunda Neler Yaşadık?

Öğrenilenlerin Hayatımıza ,Okul ve İş Yaşamına Ne Oranda Taşınabileceğinin Sorgulanması

 

Eğitimin İçeriği:  Etkili İletişim (Thomas Gordon ) , Transaksiyonel Analiz,  Neuro Linguistic Programing (NLP) ekollerinin  senteziyle hazırlanmıştır. 

Eğitimin Yöntemi: Kısa filmler , drama , alıştırmalar , görsel sunum, interaktik bilgilendirme  ve  referans kitabı kullanımı .

 

 

Kimler Katılabilir:  Resmi ve Özel okulların Rehberlik servisinde çalışan tüm meslek elemanları

Katılımcı sayısı :                  ........ kişi

Eğitimin Yeri:  YÖRET Vakfı Merkezi

Süre: İki yarım gün (Cumartesi / Pazar iki yarım gün ya da iki hafta Cumartesi yarım gün)

Ücret:                        .....

         (Bağış olarak alınacaktır) 

Psikolojik Danışman Nedret Altuğ’un İletişimde Kalite isimli kitabı her katılımcıya ücretsiz verilecektir.

Tarih:   18 Aralık – 8 Ocak

 

Eğitim Sorumlusu:      Psikolojik Danışman Nedret Altuğ

Nedret Altuğ Saint Benoit Fransız Lisesini bitirdikten sonra Fransa’da altı yıl kalarak Ön Lisans & Lisans ve Mastır eğitimini Paris V Renes Descartes & Sorbonne Üniversitesinde yapmıştır. Aynı yıllarda psikanaliz eğitimi almış, Antony Gündüz Hastanesinde  psiko-patholoji-klinik stajını tamamlamıştır.

 

Katılım şartları ve ön kayıt için  0212 219 28 67 den YÖRET Vakfı’nı arayabilirsiniz

Sınırlı sayıda kontenjandan yararlanabilmek için lütfen e-posta ekinde gönderilen başvuru formunu en kısa zamanda  

doldurarak yoret@yoret.org.tr   adresine gönderiniz.

 

 


YÖRET Vakfı’nın misyonu
Psikolojik danışmanları güçlendirerek, çocuk ve gençlerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır.
İletişim
Yazışma Adresi: Akkavak Sk. No:17/11 Nişantaşı/İSTANBUL
Tel: 0212 219 2867 - 0532 604 1908
E-Mail: yoret@yoret.org.tr
to-top

YÖRET VAKFI