YÖRET

1972’DEN BUGÜNE YÖRET 50. YILINI KUTLUYOR!

YÖRET Vakfı olarak 50 yılımızda da 7’den 77’ye herkesin eğitimi ve gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz… Bu nedenle 50 yılımızı «Sürdürülebilirlik» yılı olarak kutluyoruz. Bu 50 yıl boyunca; değerlerimizi koruyarak vizyoner bir vakıf olma mottomuz ile sadece var olarak değil topluma duyarlı, toplumla el ele, interaktif, gelişen ve geliştiren bir vakıf olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm çalışmalarımızı aynı heyecan, istek, coşku ve fayda ile sürdüreceğiz.

YÖRET Vakfı (Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme) 1972 yılında Bilge Koloğlu tarafından kuruldu. 1968 öğrenci olayları sürecinde “şiddetsiz bir iletişim” ortamının kurulamaması, özellikle üniversitelerin bu konuda öğrencilerine yön verememesi ve yeterince sahip çıkamaması Bilge Koloğlu’nun aklını kurcalayan konulardı. Amerikan Kültür Merkezi’nde görev yaparken ABD’ye yaptığı bir ziyaret sırasında, New York’taki önemli üniversitelerin kampüslerini aklındaki bu sorulara yanıt arayarak gözlemledi. Kampüslerdeki danışmanlık ve rehberlik çalışmalarının gençleri ne denli desteklediğine tanık olan Koloğlu, döner dönmez bir vakıf kurarak bu yaklaşımın Türk eğitim politikasına bir an önce verimli bir şekilde yerleştirilmesi adına hizmete başladı.
 
YÖRET, kurulduğu ilk günden itibaren T.C Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda uzun yıllar ortaklaşa çalışmalar sürdürdü. YÖRET 90’ların başında yeniden yapılandı ve çalışma alanını PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) ve alan uzmanlarının becerilerini çoğaltarak onların yaratacağı çarpan etkisiyle Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1990 yılında yürürlüğe girmesi öncesinde STK Birliği oluşturarak sürecin hızlanmasında önemli bir rol oynandı.  1990’lı yıllar ile birlikte çocuk haklarının tanınması, izlenmesi ve gelişimi için ülkemizdeki sivil toplum ve kamu kurumları ile ilk sempozyumları gerçekleştiren vakfımız, çocuk haklarına dair içerik oluşturma ve eğitim faaliyetlerine öncülük etmiştir. 0rtaklık ağları ve işbirlikleri oluşturmak ve çocuk haklarını izleme ve savunuculuk faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla aşağıdaki konu başlıklarını öneri olarak sunmuş ve 1992 yılında düzenlediği Eğitimde Çocuk Hakları Sempozyumu düzenlendi. Okullarda Güvenli Ortamların Yaratılması, Çocuk Hakları, Çocuk İhmal ve İstismarı, Etkili İletişim, Kriz Yönetimi, Sınav Kaygısı, Yaratıcı Drama başlıklarında projeler, eğitimler, seminerler ve mesleki sohbet toplantıları düzenlendi. Halen devam eden Üniversitelerarası Rehberlik Sempozyumu ilk kez gerçekleştirildi. Kriz ve Acil Durumlarda Psikolojik Destek, Eğitim Yöntemi ve Toplumsal Liderlik, Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılığı Önleme, Şiddetsiz İletişim gibi konularda projeler geliştirildi ve uygulandı. UNICEF'in kurduğu Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı'na katılım sağlandı.
 
YÖRET, kurucularından olduğu Çocuk Hakları Koalisyonu’ndaki diğer STK, baro temsilcileri ve üniversitelerle birlikte yürüttüğü başarılı tarafından onaylanmasına çok önemli bir katkı sağladı. Böylece sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, barolar ve kamu kurumlarıyla işbirliğine iyi bir örnek olarak sözleşme, iç hukukumuzun bir parçası haline geldi. Çocuklar için, Çocuklarla çalışanlar için, Ebeveyn ve bakım verenler için şiddetsiz iletişim pratiklerini programlara dönüştüren, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde analizler üreten, uzman ağı ile eğitim alanında buluşmalar geliştiren ve gençleri aktif vatandaşlık ile demokratik katılımlarını güçlendirecek proje süreçlerini uygulayan vakfımız geliştirici ve dönüştürücü rolünü koruyarak, mirasını yeni küresel sorunlarla yeniden ele alarak, kendi gelişimi ile kurduğu ağların gelişimine odaklanmaya devam etmektedir.
 
 
YÖRET; yeni açılımıyla Toplumsal Gelişim ve Eğitim Vakfı, ruh sağlığı profesyonellerine yönelik eğitim çalışmalarına ek olarak; hak arama kültürü, şiddetsiz iletişim, çocuğa karşı şiddeti önleme, çocuk hakları, yaşlılık çalışmaları, dijital zorbalık ve etkili iletişim gibi öne çıkan pek çok alanda sosyal sorumluluk projeleri üretmeye ve uygulamaya devam etmektedir. Çalışmalarında; oyun, sanat ve psikodrama yoluyla çocuk, genç, ebeveyn ve uzmanlara psikolojik dayanıklılık kazandırma, kişilerarası barışçıl iletişim çalışmalarıyla da demokrasi kültürü ve çocuk haklarının içselleşmesini hedefleyerek toplumsal gelişime katkı sağlamaya gelecek yıllarda da kararlılıkla devam edecektir.
 
 
17 Ocak'ta 50. Yılımızı Hep Birlikte Kutluyoruz!
 
 
YÖRET Vakfı olarak 50 Yılımızı sadece bir kutlama ile değil, kapsamlı çalışmalarımızla her gün kutlamak istiyoruz. 50 yılımıza özel dijital platformlarda ve yüz yüze buluşmalarımız, söyleşilerimiz, sergilerimiz ile yarım asırlık birikimimizi paylaşmak, vizyonumuzun yaklaşımını ilgililere sunmak ve sivil alana dair uzmanlık geliştirdiğimiz alanlara değer kazandırmak için programlandı. Bize katılmanızı, çok daha fazla kişiye ulaşarak teker teker her bireyde fark yaratmayı amaçlıyoruz!
 
Konu başlıkları ile misyonumuzda yer alan, çocuk hakları, barışçıl iletişim, alanda çalışan uzmanlara yönelik kapasite geliştirme programları ve gençlerin demokratik katılımını güçlendirmek ana temalarında hazırladığımız programlarla hem geçmişe dair yapılan çalışmaları ilgililere ulaştırırken, hem de geleceğe ışık tutacak yaklaşımlarla belirlenen temalarda güçlü iletişim yolları doğuracağına inanıyoruz. Hazırladığımız programların yanında sürdürdüğümüz iletişim kampanyası ve projeler ile 50 Yıl programımızı bütünleştirici bir unsura taşıyarak dönüştürücü ve geliştirici mesajlar taşımasına özen gösteriyoruz.
 
Bu kapsamda hazırlıklarını sürdürüğümüz Vakfımızın 50. yılını kutlayacağımız büyük gün yaklaşıyor... 17 Ocak 2023, Salı günü sabah 10.00'dan gece 23.00'e kadar beraber olacağız.
 
YÖRET Vakfı'ndan yolu geçenleri, STK'ları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışanlarını, Sosyal Hizmet Uzmanlarını, Psikologları, Sosyologları, Öğretmenleri, Eğitmenleri ve herkesi 10.00'da başlayacak etkinliklerimize bekliyoruz. 1972'den 2022'ye YÖRET Vakfı'nı, şiddetsiz iletişim, çocuğa karşı ihmal ve istismarı önleme, çocuk hakları, gençlik ve yaşlılık çalışmaları, dijital zorbalık ve etkin ebeveynlik konularını hep beraber konuşacağız, tarihe yeni notlar düşeceğiz.
 
 
Gündüz Sunay Akın, Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ve çok değerli katılımcılarımızın yer alacağı, Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu'nun şarkılarını dinleyeceğimiz etkinliklerimizle başlayan günümüzü 50. yıl konserimizle tamamlayacağız. Saat 10:00 ve 16:00 arasındaki panellerimize katılmak için aşağıdaki katılım formunu doldurabilirsiniz.
 
Gündüz Programı Buluşması Katılım Formu
 
50. yıl konserimizde Bulutsuzluk Özlemi ve Boğaziçi Gençlik Korosu rock müzik ve koro müziğini birleştirecek, benzersiz bir konser için sahne alacaklar, ilk kez aynı sahneyi paylaşıp unutulmaz bir konsere imza atacaklar.
 
 
Vakfımız yararına düzenlenecek 50. yıl konserimizin biletleri ise Biletix'te ve Passo'da. Sakın kaçırmayın!
 
17 Ocak 2023
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
10.00 - 16.00 50. Yıl Günü
21.00 Bulutsuzluk Özlemi ve Boğaziçi Gençlik Korosu Konseri