YÖRET

38

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

172829

Dokunduğumuz İnsan

890

Eğitim Verdiğimiz Gençler

Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

Çocuk ve İnsan Hakları Sözleşmeleri

Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

Çocuk ve İnsan Hakları Sözleşmeleri

Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.

Çocuk ve İnsan Hakları Sözleşmeleri