YÖRET

AFET SONRASI YAŞLILIK ÇALIŞMALARI

YÖRET Vakfı ve Yarenlik Yolu ortak çalışması olan depremden etkilenen yaşlılara yönelik Afet Sonrası Yaşlılık Çalışmaları" projesi kapsamında; toplumda yaşlılık algısının olumlu ve doğru bir şekilde yerleşmesini sağlamayı, yaşlılık farkındalığını arttırarak; onların hayatını kolaylaştırmayı ve nesiller arası ilişkileri güçlendirmek için bir araya geliyoruz.

6 Şubat Depreminde afet kaynaklı kırılgan gruplar arasında yer alan yaşlılar, en çok göz ardı edilen ve seslerini çıkartamayan gruptur. Depremde yaşanan kayıplar; eşini, çocuklarını, torunlarını, yakınını ve geçmişine ait hatıralarını da yitirmelerine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra zorunlu göçle birlikte yaşadıkları yerden, alışık oldukları düzenden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Özellikle yaşlıların psikolojisinde kırılmalara sebep olan bu koşullar deprem esnasında ve sonrasında ölüm korkusu, anksiyete, stres, umutsuzluk, kayıp ve depresyon gibi birçok ruhsal sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple yaşlılarla çalışan; sağlık, psikolojive sosyal hizmetler alanları, kriz, savaşlar, göçler, bulaşıcıhastalıklar ve hatta doğalafetlerde hassas gruplarda yer alan yaşlıların bakımında ve sağlıklarının sürdürülmesinde önemli rol oynayan meslek gruplarıdır. Depremin bıraktığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için ön saflarda yer alan sağlık ve sosyal hizmet uzmanları ve STK çalışanları, projede edindikleri bilgi beceri ve süpervizyon desteği ve kılavuz içeriği sayesinde kısa ve uzun vadede depremin yaşlılar üzerindeki ruhsal etkisini azaltmak ve yok etmek donanımlarını geliştirebilecekleri, aynı zamanda bu gruba hizmet verirken yaşadıkları tükenmişlik durumlarına karşı kullanabilecekleri ‘kendine yardım teknikleri’ uygulamalı olarak öğretileceği bir proje amaçlanmıştır.

Tüm bu unsurları dikkate alınarak tasarladığımız “Afet Sonrası Yaşlılık Çalışmaları" projesi ile Şubat 2023 Kahramanmaraş Depreminden etkilenen 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçlarını tespit ederek, onlarla profesyonel olarak çalışan sağlık, sosyal ve psikolojik destek meslek elemanlarının bilgilendirilmesi ve "Destek Verene Destek" anlayışı ile geliştirilmiş yönergeler ile depremden etkilenen 65 yaş üstü ve bundan sonraki afetlerde zarar görecek yaşlılara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere hazırlanacak bir rehberden yararlanmak, yaşlı toplumunun iyilik halinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Bu program Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda AgeSA desteği ve iş birliğiyle hayata geçirilen Her Yaşta Fonu kapsamında desteklenmektedir.