YÖRET

ABC PROJESİ (Anne Baba Olmanın ABC’si)

2017-2018

Proje Süresi:

Aralık 2017- Mayıs 2018

 

Projenin Genel Hedefleri:

•Yüksek risk grubundaki anne/babaların yaşadıkları zorlukları yeniden anlamlandırmalarına yardımcı olarak, ruh sağlıkları üzerindeki etkisini azaltmak,

•Ebeveynlerin güçlü yönlerini ortaya çıkararak dayanıklılıklarını artırmak,

•Duyulduklarını, anlaşıldıklarını hissettikleri bir destek sistemi oluşturmak,

•Onlara güvenli bir ortam sağlayarak onların da çocuklarına güvenli ortam sağlamalarını desteklemek,

•Ebeveynlik becerilerini güçlendirmek,

•Geleceğe dair umutlarını artırmak.

 

Projenin Amacı:

Anne babaların, ebeveynlik becerilerini geliştirmek, güçlü yönlerini ortaya çıkararak dayanıklılıklarını artırmak ve yaşadıkları zorlukların ruh sağlıkları üzerindeki etkilerini azaltarak ayrımcılık ve şiddete maruz kalma ve/veya şiddete karışma riskleri olan çocukların ebeveynleri tarafından desteklenmesini sağlamak.

 

Hedef Gruplar:

•Dezavantajlı ve göç alan bölgelerde yaşayan aileler

•Çocuklar

•Kriz yaşayanlar ana hedef grubumuz,

•PDR Mesleğine hazırlanan üniversiteli gençlerin lider olarak yetiştirilmesi 2. Hedef grubumuzdur.

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

•Proje eğitim, uygulama, gözetim, raporlama ve değerlendirme olarak 5 temel aşamada gerçekleşir.

•İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Çift ve Aile Terapisi alt dal öğrencileri, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinde görevli profesyonellere 3 günlük eğitim verilir.

•Belirlenen kurumlarda aile gruplarıyla uygulamalar yapılır.

•Katılımcılar grup çalışmaları boyunca süpervizyonlarla desteklenir. 

•Sonuncu gün aileler, kurum yönetimi ve tüm paydaşların katıldığı bir kapanış buluşmasıyla proje noktalanır.

•Ailelerle yapılan uygulamalar öncesi ve sonrası ölçümlenir ve çocuklarıyla ve çevreleriyle iletişimlerinde nasıl bir değişim olduğu belgelenir.

•Raporun yazımı ile son bulur.

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar:  

•İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans - Çift ve Aile Terapisi Bölümü

•Small Projects İstanbul

•Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

•SGDD

•Şişli Toplum Merkezi

•Tarlabaşı Toplum Merkezi

 

Projenin Somut Çıktıları:        

Ulaşılan Kurum: 6

Ulaşılan Aile Bireyleri: 65 (44 Suriyeli, 21 Türkiyeli Anne)

Ulaşılan Çocuk Sayısı: Dolaylı 260

Ulaşılan Uzman Lider: 6 Psikolog

Ulaşılan Üniversiteli Genç Lider: 8

 

 

KENDİ PROJENİ YAP

 

Proje Süresi: 2017-2019

(Her Yıl Tekrarlanıyor) Ekim – Nisan

 

Projenin Genel Hedefleri:

  • Gençlerin projeler aracılığıyla hayata katkı sağlamaları
  • Toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirmek
  • Bir projede 20 genci buluşturmak yerine 20 gencin 4 proje geliştirmesini sağlayarak daha fazla kişiye ulaşmak
  • Sivil toplum bilinci kazanan gençler yetiştirmek
  • Her sene yeni katılımcılarla gönüllülük bilincinin yaygınlaşmasını ve daha fazla projenin ortaya çıkmasını sağlamak

 

Projenin Amacı:          

Gençlerin gönüllülük bilinci geliştirmesi ve hayata katılımları amacıyla proje yazma ve yönetme tekniklerini öğrenmeleri ve kendi projelerini gerçekleştirmeleri

 

Hedef Gruplar:

Üniversitelerin tüm bölümlerinde öğrenim gören gençler

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

• Proje eğitim, uygulama, gözetim, raporlama ve değerlendirme olarak 5 temel aşamada gerçekleşir.

• Üniversitelerde öğrenim gören tüm bölümlerden öğrencilere 1 günlük proje yazma ve yönetme eğitimi verilir

• Her proje için vakıftan yetkili bir proje sahibi belirlenir ve tüm süreç gözetim altında ilerler

• Katılımcılar proje uygulamaları boyunca süpervizyonlarla desteklenir. 

• Proje süresince katılımcılardan 4 ara – 1 final raporu yazmaları beklenir ve raporlar sosyal medyadan paylaşılır

  •  Proje değerlendirme toplantısı ile sonlandırılır.

 

Ulaşılan Üniversiteli Genç Lider: 60