YÖRET

AKRAN DESTEK VE DAYANIŞMASI PROJESİ (YAKDAP)

 

Proje Süresi: 1994-2005

 

Projenin Genel Hedefleri: Çocukların akranlarıyla iletişim becerileri geliştirerek ve farklılıkları hoşgörüyle kabul etmeyi öğrenerek birbirleriyle dayanışma içinde olmaları, kurumlarda gençler arasında yaşanan çatışmaların, uyuşmazlıkların aza indirgenebilmesi için çocuklar arasında bir ağ kurulmasıdır.

 

Projenin Amacı: Nasıl iletişim kurduğumuzu fark etmek, fark ettikten sonra değişmek isteyip istemediğimize karar vermek, kendinizi ve karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeniz, değişim için gerekli iletişim becerilerini grupta ve yaşantımızda uygulayarak öğrenmek

 

Hedef Gruplar: Milli Eğitim Çalışanları ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Çalışanları

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

*Uzman eğitimleri,

*Proje, uzmanlar tarafından okullarda gerçekleştirdi,

*Gözetim

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İstanbul MEM – İSTANBUL HOLLANDA KONSOLOSLUĞU

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 20

Ulaşılan Öğrenci: 20.000

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 400

Ulaşılan Yönetici: 20

Ulaşılan PDR Uzmanı: 20