YÖRET

BARIŞ İÇİN SANAT PROJESİ (BIS)

 

 

Proje Süresi: 2007-2008

 

Projenin Genel Hedefleri:

Çocuğun;

*Kendine güvenini geliştirmesi,

*Kendini daha iyi tanıması,

*Akademik başarısının desteklenmesi,

*Hayattaki hedeflerini daha kolay belirlemesi,

*İyi ilişkiler kurması,

*Yaratıcılığını ve üretkenliğini arttırması,

Okulda;

*Öğrenmeyi kolaylaştırması,

*Akademik başarısını yükselmesi,

*Okul ortamına uyumu,

*Okula devam etmesini motive etmesi,

*Becerilerini geliştirmesi ve disiplinli çalışması,

Ailede:

*İlişkilerini ve iletişimini güçlendirmesi

*Aile ilişkileri ve geçmişi ile ilgilenmesini,

*Boş vakitlerini daha iyi değerlendirmesini,

*Kardeş ve akran ilişkilerini güçlendirmesini,

Toplum içindeki:

*Hoşgörü ve anlayışını geliştirmesini,

*Sorumluluk almasını,

*Kendi kültür ve içinde bulunduğu zamanı daha iyi algılaması.

 

Projenin Amacı: Barış için sanat (BİS) projesi eğitimle sanatı buluşturan Türkiye’de sorunları artmakta olan çocuk ve gençlere yönelik bir mesleki değişim ve eğitim-sanat projesidir.

 

Hedef Gruplar: 2 Okul Ve Öğrencileri, PDRler, Sanatçılar, Eğitimciler, STK Çalışanları

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

1.aşama:  Mesleki değişim kapsamında 13-20 Nisan 2008 tarihleri arasında, Amerika’dan bir ekip İstanbul’a gelerek Türk sanat ve kültür etkinliklerini izledi, STK yöneticileriyle tanışarak kurumlar ziyaret edildi.

2. Aşama:  Haziran 2008’de on bir Türk eğitimci ve sanatçı ABD’de yapılan, dört haftalık eğitim programına katıldı. Amerika’nın çeşitli şehirlerinde sanat organizasyonları, tiyatro, okul bazlı programlar içeren sanat ve kültür yönetimi çalışmalarından yararlandı. Proje ortakları bir araya gelerek eylem planı hazırlandı.

3.aşama: : Eylem planı dahilinde GOP (Gazi Osman paşa) bölgesinde, seçilen biri ilk öğretim diğeri lise olmak üzere 2 okulda ve GOP toplum Merkezi’nde, sanatla ilgili eğitimler Cleveland’daki değişim programına katılmış uzmanlar tarafından Ekim 2008 ile Nisan 2009 tarihleri arasında yürütüldü.

4.aşama: 8 Amerikalı uzman 7-19 Nisan 2009 tarihleri arasında çalışmalara katılmak üzere İstanbul’a geldi.

5.aşama: Değerlendirme ve el kitaplarının hazırlanması tamamlanarak Haziran 2009’da öğretmen eğitimleri yapılacak.

Proje kitabı internet üzerinden yayınlandı.

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İstanbul MEM – CIPUSA (Council of International Programs USA)

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 2

Ulaşılan Öğrenci: 27 (4. ve 5. Sınıf) 67 Öğrenci (6. ve 7. Sınıf), 47 Öğrenci (LİSE 2. ve 3. Sınıf), 14 Öğrenci (2. ve 3. Sınıf)

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 40

Ulaşılan Yönetici: 2

Ulaşılan PDR Uzmanı: 250