YÖRET

BARIŞÇIL OKULDAN TOPLUMSAL BARIŞA – DEMOKRATİK YURTTAŞ EĞİTİMİ

 

 

Proje Süresi: 2013-2015

 

Projenin Genel Hedefleri:

*Sürdürülebilir demokratik toplum oluşturmaları için, eğitim alanındaki tüm paydaşlara katkıda bulunmak,

*İnsan hakları eğitimi ile ilgili öğretim materyalleri geliştirmek,

*Demokratik okul ortamı için, çatışma öncesi müdahale süreçlerini desteklemek,

*İlkokullardaki yenilikçi, barış ve sanat tabanlı eğitimler yoluyla, demokrasi modeli oluşturmak ve insan hakları eğitimine katkıda bulunmak,

*Projenin Amacı: Evrensel temel değerler doğrultusunda, sürdürülebilir demokratik toplum oluşturmaları için, okul öncesinde ve ilkokullarda, demokratik okul kültürünü güçlendirmek.

 

Hedef Gruplar: Öğrenci, PDR Uzmanı, Öğretmen, İdare, Veli, PDR Öğrencisi

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

*Tanıtım toplantıları yapılarak gönüllü psikolojik danışmanlar ve PDR öğrencileri (hedef grup) belirlenmiştir,

*Tüm hedef gruba eğitimler öncesinde ölçme araçları verilmiştir (ön testler - hedef grup),

*Tüm hedef grup 3 bölgede BEUAM üyesi eğitimciler önderliğinde beşer günlük hizmetiçi eğitimler (formatör eğitimleri) almıştır,

*Eğitimlerini tamamlayan formatörler, kendileriyle eşleştirilen 2 PDR öğrencisi ile birlikte kendi okullarındaki öğretmenlere ölçme araçlarını vermişler (ön testler - öğretmenler) ve hemen ardından öğretmen, öğrenci ve veli oturumları düzenlemişlerdir,

*Formatör eğitimi sonrasında ve uygulamalar boyunca her ay bir kez olmak üzere yerel ve uzman süpervizörler eşliğinde grup süpervizyonlarına katılarak, eğitimde ve uygulamada karşılaştıkları zorlukları, önerileri, şikâyetleri ve dilekleri paylaşarak sorunlara birlikte çözüm bulmuşlar ve daha iyiyi elde etmenin yollarını aramışlardır,

*Okullarda 1 dönem boyunca süren uygulamaların tamamlanmasının ardından, hedef gruba ve sınıf öğretmenlerine ölçme araçları tekrar verilmiştir (son testler - hedef grup ve öğretmenler),

*3 bölgede kapanış toplantıları düzenlenerek projenin 3 bölgedeki diğer okullara duyurularak yaygınlaştırılması, demokrasi, insan hakları ve barış kavramlarının öneminin vurgulanması sağlanmıştır.

*Yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve konferansa katılarak projenin ilgili tüm paydaşlara duyurulması ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: MEB, İstanbul MEM, Konya MEM, Samsun MEM, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Avrupa Birliği, Merkezi Finans İhale Birimi,  BOĞAZİÇİ ÜNİ. BARIŞ EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (BEUAM)

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 36

Ulaşılan Öğrenci: 6.800

Ulaşılan Veli: 13.600

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 308

Ulaşılan Yönetici: 36

Ulaşılan PDR Uzmanı: 36

Ulaşılan PDR Öğrencisi: 68