YÖRET

BARIŞÇIL OKULDAN TOPLUMSAL BARIŞA – OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ

 

Proje Süresi: 2013-2015

 

Projenin Genel Hedefleri:

Projenin hedefi İstanbul çapında 39 ilçe merkezinde 40 okulda; şiddet, ayrımcılık, istismar ortamlarından arındırılmış "barışçıl okul" ortamı oluşturmak için;

*Hayır diyebilen,

*Birey olduğunun ve demokratik haklarının farkında olan,

*Toplumsal eşitliğe saygı gösteren,

*Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten,

*Farklılıklara saygı gösteren,

*Beden algısı güçlü,

*İnsan haklarına saygılı,

*Çatışma ve sorun çözme becerileri gelişmiş,

*Özgüveni ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmektir. 

 

Projenin Amacı: Evrensel temel değerler doğrultusunda, sürdürülebilir demokratik toplum oluşturmaları için, okul öncesinde ve ilkokullarda, demokratik okul kültürünü güçlendirmek.

 

Hedef Gruplar: 40 PDR, 800 Sınıf Öğretmeni, 32.000 Öğrenci, 64.000 Veli

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

*Ağustos 2011’de projede çalışacak eğitimci, editör ve danışman yönetim kurulu üyeleri saptandı

*Eylül-Ekim ayları arasında eğitim materyaline girecek literatür bilgileri ve etkinlikler hazırlandı

*Kasım-Aralık 2011’de kitabın editörlüğü ve redaksiyonu devam etti

*Kasım ayında eğitimlerin yapılacağı mekânlar arandı, ikramlar, lojistik ihtiyaçlar sağlandı. 

 

Eğitimler:

*Anadolu yakası formatör eğitimleri 5-16 Aralık 2011 tarihleri arasında Büyük Çamlıca koleji ev sahipliğinde, Avrupa yakası formatör eğitimleri 19-30 Aralık tarihleri arasında MEF okulları ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 

Eğitim sonrası:

*Beş adet süpervizyon (gözetim) yapıldı. İlki çalışmalar başlamadan Ocak 2012 de her ay birer kere Anadolu ve Avrupa yakasında ayrı ayrı olmak üzere organize edildi.

*Ayrıca projenin web sitesi hazırlandı. www.bariscilokuldantoplumsalbarisa.com

*Projenin tanıtım filmi hazırlandı. Bu film için İstanbul ilinde çalışılan tüm okullardan amatör çekimler ve fotolar toplandı. (bu film proje bütçesinde olmayıp sonradan eklenen bir çalışmadır)

*18 Haziran 2012 tarihinde projenin kapanış toplantısı yapıldı. Bu toplantıda tüm formatörler, okullarda projeleri sürdüren sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özel Eğitim Ve Rehberlik Bölümü Yöneticisi Ahmet Koçibar ve çalışanları, sivil toplum örgütleri, İsveç Konsolosluğu Türk İsveç işbirliği bölüm yöneticisi Sevil Özmen katıldı. 

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İSTANBUL MEM, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 39

Ulaşılan Öğrenci: 23.000

Ulaşılan Veli: Dolaylı ulaşılan her çocuğun anne ve babası

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 650

Ulaşılan Yönetici: 39

Ulaşılan PDR Uzmanı: 39

Eğitimci, sınıf öğretmeni ve öğrenciler için eğitim kitapçıkları hazırlanmıştır.