YÖRET

ÇOCUK HAKLARI BİLİNÇ GELİŞTİRME PROJESİ (ÇOHAP)

Proje Süresi: 1993- 2008

(Bu projenin amaç ve hedefleri birçok projeyi çatısı altında toplamaktadır. 2008’den günümüze Çocuk Hakları eğitimleri tüm projelerimizin içine yerleştirilmiştir)

 

Projenin Genel Hedefleri:

*ÇHS’nin çocukla çalışan eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları, sağlık personeli, hukukçular, emniyet görevlileri tarafından bilinmesi ve uygulanması

*Meslek elemanlarının etkili iletişim becerileri geliştirmeleri ve kendi güçlerini fark ederek kızmadan ve yargılamadan davranmaları sonucu çocuklarda ve gençlerde olumlu etkiler bırakabilmeleri

*Çocukların içinde bulunduğu okul, hastane, çocuk mahkemesi,  sosyal hizmet kurumlarının çocuğun yararını gözeten, empatik bir anlayışla “çocuk dostu” ortamların yaratılması. Bu kurumlarda çocuğun haysiyetiyle bağdaşan bir disiplin anlayışı geliştirilmesi,

*Zor durumda çocuklar denilen özürlü, hasta, ihmal ve istismara uğramış, suça itilmiş, savaştan veya çatışmalardan zarar görmüş, evinden edilmiş, sokakta çalışan, sokakta yaşayan çocuklarla ilişki kurma isteyen meslek elemanlarına yardımcı beceriler kazandırmak

 

Projenin Amacı: Yetişkinlerin (STK temsilcileri, okul paydaşları, aileler) çocuk hakları bilinci geliştirmeleri, ihmal ve istismarın önlenmesi, sivil toplum kuruluşlarının arasında iş birliğinin artması.

 

Hedef Gruplar: Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Çalışanları, Yazılı ve Sözlü Medya Çalışanları

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

*Projede görev alacak kişilerin belirlenmesi,

*Materyal hazırlama,

*Seminerlerin düzenlenmesi,

*Uygulama,

*Tanıtım ve bilgilendirme,

*Çocuk hakları bilinç geliştirme semineri,

*İzleme, değerlendirme.

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU - UNICEF

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: Eğitilen kişilerin çalıştığı tüm kurum ve kuruluşlar

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 77

Ulaşılan Yönetici: 41

Ulaşılan PDR Uzmanı: 37

Eğitici eğitim materyali oluşturuldu.