YÖRET

EĞİTİMCİLER/UZMANLAR İÇİN (ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN UZMANLAR)

 

ABC PROJESİ (Çocuk Yetiştirmenin ABC’si)

 

Proje Süresi:

Aralık 2017- Mayıs 2018

 

Projenin Genel Hedefleri:

•Yüksek risk grubundaki anne/babaların yaşadıkları zorlukları yeniden anlamlandırmalarına yardımcı olarak, ruh sağlıkları üzerindeki etkisini azaltmak,

•Ebeveynlerin güçlü yönlerini ortaya çıkararak dayanıklılıklarını artırmak,

•Duyulduklarını, anlaşıldıklarını hissettikleri bir destek sistemi oluşturmak,

•Onlara güvenli bir ortam sağlayarak onların da çocuklarına güvenli ortam sağlamalarını desteklemek,

•Ebeveynlik becerilerini güçlendirmek,

•Geleceğe dair umutlarını artırmak.

 

Projenin Amacı:

Anne babaların, ebeveynlik becerilerini geliştirmek, güçlü yönlerini ortaya çıkararak dayanıklılıklarını artırmak ve yaşadıkları zorlukların ruh sağlıkları üzerindeki etkilerini azaltarak ayrımcılık ve şiddete maruz kalma ve/veya şiddete karışma riskleri olan çocukların ebeveynleri tarafından desteklenmesini sağlamak.

 

Hedef Gruplar:

•Dezavantajlı ve göç alan bölgelerde yaşayan aileler

•Çocuklar

•Kriz yaşayanlar ana hedef grubumuz,

•PDR Mesleğine hazırlanan üniversiteli gençlerin lider olarak yetiştirilmesi 2. Hedef grubumuzdur.

 

Projenin Temel Faaliyetleri:  

•Proje eğitim, uygulama, gözetim, raporlama ve değerlendirme olarak 5 temel aşamada gerçekleşir.

•İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Çift ve Aile Terapisi altdal öğrencileri, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinde görevli profesyonellere 3 günlük eğitim verilir.

•Belirlenen kurumlarda aile gruplarıyla uygulamalar yapılır.

•Katılımcılar grup çalışmaları boyunca süpervizyonlarla desteklenir. 

•Sonuncu gün aileler, kurum yönetimi ve tüm paydaşların katıldığı bir kapanış buluşmasıyla proje noktalanır.

•Ailelerle yapılan uygulamalar öncesi ve sonrası ölçümlenir ve çocuklarıyla ve çevreleriyle iletişimlerinde nasıl bir değişim olduğu belgelenir.

•Raporun yazımı ile son bulur.

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar:

•İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans - Çift ve Aile Terapisi Bölümü

•Small Projects İstanbul

•Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

•SGDD

•Şişli Toplum Merkezi

•Tarlabaşı Toplum Merkezi

 

Projenin Somut Çıktıları         

Ulaşılan Kurum: 6

Ulaşılan Aile Bireyleri: 65 (44 Suriyeli, 21 Türkiyeli Anne)

Ulaşılan Çocuk Sayısı: Dolaylı 260

Ulaşılan Uzman Lider: 6 Psikolog

Ulaşılan Üniversiteli Genç Lider: 8