YÖRET

GENÇLER İÇİN KENDİ PROJENİ YAP

 

Proje Süresi: 2017-2019 (Her Yıl Tekrarlanıyor) Ekim – Nisan

 

Projenin Genel Hedefleri:

  • Gençlerin projeler aracılığıyla hayata katkı sağlamaları
  • Toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirmek
  • Bir projede 20 genci buluşturmak yerine 20 gencin 4 proje geliştirmesini sağlayarak daha fazla kişiye ulaşmak
  • Sivil toplum bilinci kazanan gençler yetiştirmek
  • Her sene yeni katılımcılarla gönüllülük bilincinin yaygınlaşmasını ve daha fazla projenin ortaya çıkmasını sağlamak

 

Projenin Amacı:          

Gençlerin gönüllülük bilinci geliştirmesi ve hayata katılımları amacıyla proje yazma ve yönetme tekniklerini öğrenmeleri ve kendi projelerini gerçekleştirmeleri

 

Hedef Gruplar:            

Üniversitelerin tüm bölümlerinde öğrenim gören gençler

 

Projenin Temel Faaliyetleri:  

• Proje eğitim, uygulama, gözetim, raporlama ve değerlendirme olarak 5 temel aşamada gerçekleşir.

• Üniversitelerde öğrenim gören tüm bölümlerden öğrencilere 1 günlük proje yazma ve yönetme eğitimi verilir

• Her proje için vakıftan yetkili bir proje sahibi belirlenir ve tüm süreç gözetim altında ilerler

• Katılımcılar proje uygulamaları boyunca süpervizyonlarla desteklenir. 

• Proje süresince katılımcılardan 4 ara – 1 final raporu yazmaları beklenir ve raporlar sosyal medyadan paylaşılır

  •  Proje değerlendirme toplantısı ile sonlandırılır.

 

Ulaşılan Üniversiteli Genç Lider: 60