YÖRET

GÜVENLİ OKULLAR PROJESİ (GÜVOK)

 

 

Proje Süresi: 2008-2010

 

Projenin Genel Hedefleri:

*Şiddetsiz iletişim tekniklerini öğrencilere öğretmek,

*Okuldaki tüm paydaşların şiddetsiz iletişim bilgi ve becerilerinin gelişmesi,

*Bazı krizlerin önlenebilmesini sağlamak,

*Krizin olumsuz etkilerini en aza indirgemek, krizle baş etme becerilerini geliştirmek,

*Karar vermenin etkinleşmesini sağlamak,

*Kriz önleyici tedbirler almak,

*Tatbikatlar yapmak.

 

Projenin Amacı: Farklı yaklaşımları olan 10 Avrupa ülkesinde geliştirilen programlarla okulların tüm paydaşlar için güvenli olmasını sağlayıcı bir projedir.

 

Hedef Gruplar: Okullardaki İdareciler, PDR Uzmanları, Öğretmenler, Aileler Ve Öğrenciler

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

*Uzman eğitimlerini gerçekleştirmek,

*Uzmanlar aracılığıyla veli, öğrenci ve öğretmenlere ulaşmak,

*Kriz ekibi oluşturma,

*Kriz planının hazırlama,

*Acil durum yönetim merkezi kurma.

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 10 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKESİ- AVRUPA BİRLİĞİ

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 15

Ulaşılan Öğrenci: 15.000

Ulaşılan Veli: 3.000

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 150

Ulaşılan Yönetici: 15

Ulaşılan PDR Uzmanı: 25