YÖRET

MESLEĞİMİ SEÇİYORUM (MESSEÇ)

 

 

Proje Süresi: 2010-2011

 

Projenin Genel Hedefleri:

*Bölge okullarındaki öğrencilerin kendilerini tanımalarını, hayata olumlu bir şekilde tutunmalarını, geleceğe yönelik seçimleri ( mesleki, kişisel vb. ), seçenekleri hakkında bilgilenmelerini ve kendilerine uygun karar vermelerini sağlamak üzere, sürdürülebilir kaliteli bir program geliştirmek, uygulamak ve yaymak.

*Kendileriyle ilgili kararlarda, doğru bilgiye ulaşan, sorun çözebilen çocuk ve gençler yetiştirerek sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.

*Çocuklarda kariyer kararsızlığını azaltmak,

*Kız ve erkek tüm çocukların, kendilerine uygun meslek seçimi için bilgi ve becerilere ulaşmasını, ilgi alanlarını geliştirmesini, kendilerini ilgilendiren konularda etki altında kalmadan karar vermelerini sağlamak,

*Çocukların ve ailelerin ilköğretim sonrası üst eğitim kurumlarını tanımalarını sağlamak (meslek liseleri, askeri lise, polis okulu, çeşitli lise türleri gibi).

*İlköğretim sonrası eğitime devam etmeyen çocuklar için toplumda var olan (halk eğitim merkezleri, toplum eğitim merkezleri, mesleki eğitim - çıraklık vb.) Seçenekleri tanıtmak

*Çocuklara, meslek(insan ile sayı ile fikir/sanat ve bilimle uğraşan), sektör(tekstil, medya, sağlık vb.) ve iş (devlet, özel, kooperatif, uluslararası, kobi vb.), tanıtımları yapmak.

*Mesleklerle ve profesyonel meslek elemanları ile tanışma fırsatı bulmalarını sağlamak bu projenin genel hedefleridir.

 

Projenin Amacı: İlköğretim ikinci kademesinde ( 6 - 7 ve 8. Sınıflar ) ve lisede okuyan öğrencileri erken yaşta bilgilendirerek, hem kızların hem de erkeklerin kendilerine uygun ve sağlıklı mesleki kararlar vermelerine yardımcı olacak eğitimler düzenlemek ve eğitim materyali oluşturmaktır.

 

Hedef Gruplar: Zeytinburnu ilçesinde 12 Okul (7 İlköğretim, 5 Lise)

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

*YÖRET Vakfı, Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyinden temsilcilerin katılımıyla proje danışma kurulu oluşturulmuş ve 4 kere toplanan bu kurul, proje süreci, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmüştür.

*2 tam gün boyunca, belediye sınırlarında bulunan tüm okul müdürlerine projeye katkı sağlayabilmelerine yönelik bilgilendirme seminerleri yapılmıştır. Müdür eğitimleri anketler vasıtası ile değerlendirilmiştir. Böylece hem okulda öğretmenlerin destek alması hem de, projenin yönetimce desteklenmesi sağlanmıştır.

*Seçilen 12 okul için, toplam 23 psikolojik danışman, 2 gruba ayrılarak 5’ er günlük formatör eğitimi almıştır. Formatör eğitimi alan okul psikolojik danışmanları, kendi müfredatlarına uygun olarak okullarındaki, proje için seçilen öğretmenlere 2’şer günlük eğitim vermişler ve okulların müfredatlarına göre öğretmenler, çocuklar ile 5-8 hafta süreli uygulama yapmışlardır.

*YÖRET Vakfınca hazırlanan öğretmen ve öğrenci uygulama materyallerinde çocuklar ile yapılacak çalışmalar, öğretmenlere anlatılmıştır. Böylece müdür, okul psikolojik danışmanları ve projeye katılan öğretmenlere hazırlanan dokümanların kullanımıyla daha uzun süre, daha çok çocuğu bilgilendirme ve uygulama yapma olanağı sağlanmıştır.

*YÖRET eğitimcileri tarafından velilere “Çocuğumun Geleceği İçin Meslek Seçiminin Önemi” konulu 4 adet seminer verilmiştir.

*Proje başında ve sonunda çocuklara uygulanan anketler profesyonellerce değerlendirilmiş ve bu yoldan proje değerlendirilmesi yapılmıştır. Projede, formatör eğitimlerinin başarısı da ölçülmüştür.

*Zeytinburnu Belediyesi, 2011-2012 öğretim döneminde, hem pilot okullarda bu uygulamanın devamlılığını sağlamayı hem de, diğer okullarda formatörler ve eğitim dokümanları ile mesleğimi seçiyorum projesini uygulamayı istemektedir. İlk dönem pilot çalışma sonrası geri bildirimler, değerlendirmeler, belirlenen riskler, alınması gereken önlemler, ikinci dönem uygulamalarında yardımcı olacaktır.

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İSTANBUL MEM, Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu İlçe MEM

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 12

Ulaşılan Öğrenci: 7.000

Ulaşılan Veli: Veli seminerleri yapıldı.

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni:: 200

Ulaşılan Yönetici: 12

Ulaşılan PDR Uzmanı: 23