YÖRET

ÖFKE KONTROLÜ

HALKA AÇIK

CİNSEL İHMAL VE İSTİSMARI ÖNLEME EĞİTİMİ

Çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele, sorumluluk, güven veya güç ilişkileri bağlamında çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi, cinsel istismarı, ihmali veya ihmalkar davranışı, ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar. Şiddet eylemlerinin kültürel kodların içinde yer alması dolayısıyla kişinin kendisini ya da başkalarının davranışlarının şiddet olup olmadığını ayırt etmesi her zaman kolay değildir. O nedenle çocuğa karşı şiddet eylemi kasıtlı ya da kasıtsız olabilir; görünür ya da gizli olabilir. Çocuğun zarar gördüğünü bile bile eylemsiz kalmak da bir şiddet davranışı olarak değerlendirilir. Çocuğa karşı şiddet türlerini ayrıştırabiliyor ve tanıyabiliyor olmak, etkin bir koruma sistemi geliştirmek için elzemdir. O nedenle genel tanımda yer alan farklı şiddet türlerini tanımlamak yerinde olacaktır.

 

Tarih: 21 Kasım 2019

Kimler Katılabilir: Herkes

Katılımcı sayısı: Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim yeri: YÖRET Vakfı

Eğitim süresi: 3 saat

Bağış:  100 TL bağış olarak alınacaktır.

Saatler: 18.00 – 21.00

Eğitim Sorumlusu: Süheyla Erdoğan

İstanbul’da doğdum. İstanbul üniversitesi pedagoji bölümünde öğrenciyken ana sınıfı öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Beş yıl okul öncesi kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak çalıştım. Adana Ankara, Konya, Tekirdağ ve İstanbul’da rehberlik birimlerinin kuruluşunu da gerçekleştirdiğim birçok okulda psikolojik danışman ve yönetici olarak çalıştım.  Sınav Kaygısı Ölçümü ve Sağaltımı, Gestalt Terapi, MMPI, Travma Sonrası Psikolojik Destek, Savunuculuk, Akran Zorbalığı gibi pek çok konuda eğitimler aldım. Çift ve Aile Terapisi ve Boşanma Arabuluculuğu eğitimlerini tamamladıktan sonra Çift ve Aile Terapisti olarak çalışmaya başladım. 1990 yılında tanıştığım YÖRET Vakfı meslek yaşamımda önemli bir dönüm noktası oldu. Vakıf bünyesinde “Etkili İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi” aldıktan sonra “Eğitimci El Kitabı”nı hazırlayan ekipte yer alarak çok sayıda iletişim eğitimi verdim. Vakıf kanalıyla “Çocuk Hakları Koalisyonu” çalışmalarına katılma şansım oldu ve Vakfın “Çocuk Hakları Bilinci Geliştirme” programını geliştiren ekipte yer alarak, eğitimlerde grup liderliği yaptım. YÖRET- UNICEF işbirliğinde gerçekleşen “Çocuk Dostu Okul” projesinde yer alan pilot okulların “Yetişkin Eğitimi” ve “Çocuk Hakları” formatör eğitimlerini verdim. YÖRET eğitimcisi olarak “Akran Destek ve Dayanışması”, “Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılığı Önleme”, “Okullarda Şiddet Önleme” “Yaz Okulu” gibi pek çok projede eğitim ve supervizyon çalışmalarını yürüttüm. “Çağdaş Okul Çağdaş Eğitim” projesi kapsamında eğitimcilerle iletişim ve disiplin yaklaşımları konularında grup çalışmaları yürüttüm. “Aile İçi Şiddet Önleme” projesinde eğitimci ve süpervizör olarak yer aldım. 2017 yılında YÖRET Vakfı – BİLGİ Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen ABC (anne baba olmanın ABC’si) projesinde eğitim programının oluşturulmasına katkı vererek eğitim ve süpervizyon verdim, el kitapçığının hazırlanmasında yer aldım. Halen YÖRET Vakfı icra kurulu üyesi ve eğitimci olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.