YÖRET

OKUL AİLE İŞ BİRLİĞİ AİLE ATÖLYELERİ

 

Proje Süresi: 2011-2012

 

Projenin Genel Hedefleri: Bütüncül okul yaklaşımı çerçevesinde kurgulanan projede uygulanan içerikle, okul-aile işbirliğinin arttırılması, öğrenim görmekte olan eğitilebilir/öğretilebilir düzeyde zihin engeli bulunan öğrencilerin, güvenli ortamlarda akademik ve sosyal beceri gelişimleri ile ailelerin önlem alma, kriz yönetme ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirme konularında desteklenmeleri sağlandı.

 

Projenin Amacı: Eğitilebilir engelli bireyleri ihmal ve istismardan korumak, topluma yararlı ve üretken hale getirirken gerekli ailevi ve toplumsal desteği sağlamaktır.

 

Hedef Gruplar: 2 İş Okulundaki Eğitilebilir Zihinsel Engelli Gençler ve Aileleri

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

*Proje danışma kurulunun oluşturulması

*Proje ekibinin oluşturulması

*Proje okullarının belirlenmesi

*Okul müdürleri toplantısının düzenlenmesi

*Öğretmen/veli proje tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

*İhtiyaç belirleme çalışmaları

*Aile atölyelerinin kurulması

*Eğitim programlarının geliştirilmesi

*Eğitimlerin uygulanması

*Destek çalışma yürütülmesi

*Görünürlük çalışmalarının yürütülmesi

*Değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi

*Proje sonu bilgilendirme seminerinin düzenlenmesi

*Değerlendirme raporunun sunulması 

*Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İSTANBUL MEM, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 2

Ulaşılan Öğrenci: Dolaylı ulaşılan 36 (Düzenli katılım 21)

Ulaşılan Veli: 36 (Düzenli katılım 21)

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 7

Ulaşılan Yönetici: 2

Ulaşılan PDR Uzmanı: 2

 

Ailelere yönelik eğitim kitapçığı oluşturuldu.