YÖRET

Şiddetsizlik Eğitimi

 

Çocuklara, ana babalara ve öğretmenlere, okullarda şiddetin önlenmesi ve şiddet içermeyen davranışları yaygınlaştırma çabalarında yardımcı olmak için Şiddetsiz iletişim tavsiye ediyor. Bu yaklaşım benimsenirken okullardaki şiddetin nedenlerini iletişim şekillerimizin belirlediği varsayımı kabul ediliyor. Şiddetsiz iletişim yalnızca şiddete karşı davranışları ele almıyor, aynı zamanda okulun iklimini, etiğini geliştiriyor; okul personeli, çocuklar, gençler ve ana babalar arasındaki ilişkileri iyileştirdiği gibi çocukların duygusal sağlığını, esenliğini ve öğrenme potansiyelini destekliyor.

 

Şiddetsizlik Eğitimi talebiniz için vakfımızla iletişime geçin: yoret@yoret.org.tr

 

Okul Danışmanlığında Aile İle İşbirliği Eğitimi

Okul danışmanları olarak aile ile daha verimli çalışma ilkelerini öğrenmek, olumlu işbirliği kurmada hizmet verenin ve hizmet alan ailenin dinamiklerini etkileyen unsurları fark etmek, okul danışmanlığında “Aile ile İşbirliği”nde psikolojik danışmanın rolünü tanımlamak amaçlı eğitimimiz.

 

Eğitimin İçeriği: İnanış, yaklaşım; Ana Üçgen, Ögrenci-Aile-Okul; Danışman ve Okul Yaklaşımı; Aile Yaklaşımı; İşbirliği kurmada İçsel ve Dışsal dinamikler; Etkin olmayan başa çıkış yolları, algı-beklenti-inanışlar; Telefon görüşmeleri, kriz toplantısı, disiplin konuları, değerlendirme/geri bildirim, işbirliği yapma görüşmeleri gibi görüşmelerde kullanılacak yaklaşımlar…

 

Katılımcılar ilk oturumdan itibaren öğrendiklerini uygulama ve yaşantısal tekniklerle irdeleme olanağı yaşayacaklardır.  Eğitimin aralıklı ve yaşantısal olması katılımcıların öğrendiklerini pekiştirme ve geri bildirim almalarını, böylelikle öğrendiklerini uygulamaya koyma imkanı sağlayacaktır.

 

Okul Danışmanlığında Aile İle İşbirliği Eğitimi talebiniz için vakfımızla iletişime geçin: yoret@yoret.org.tr