YÖRET

SOSYAL DIŞLANMA VE AYRIMCILIĞI ÖNLEME PROJESİ (SODA)

 

 

Proje Süresi: 2007

 

Projenin Genel Hedefleri:

*Göç olgusunun toplumsal ve bireysel etkileri

*Sosyal dışlanma ve ayrımcılık farkındalığı kazanmak ve baş etmeyi öğrenmek

*Liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmek

*Sosyal dışlanma ve ayrımcılık kavramları hakkında öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgi, bilinç ve duyarlık düzeylerinin yükseltilmesi

 

Projenin Amacı: Psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanlarının sosyal dışlanma ve ayrımcılığı önleme konularına eğitmek,  farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu sayede, proje katılımcılarının çalıştıkları kurumlarda yürüttükleri eğitim ve uygulamalı çalışmalarla, kurumlardan hizmet alan çocuklara yönelik yetişkin tutumlarında farklılık yaratmaktır.

 

Hedef Gruplar: 20 Okul, 1 Üniversite, 24 PDR Uzmanı, 3 Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

*Proje danışma kurulu üyeleri belirlendi.

*Danışma kurulu 2 ayda bir olmak üzere 5 kez toplandı. Bu toplantılarda projenin çeşitli aşamalarında yürütülen uygulamalar danışma kurulu üyelerine sunularak onayları alındı.  Projenin değerlendirilmesi aşamasında kurul üyelerinden destek alınarak projenin başarısının ölçülebilir olması sağlandı. DK aynı zamanda katılımcılara verilen eğitimin kalitesinden sorumlu olup, proje koordinatörünü destekleyerek, proje süresince karşılaşılan sorunlara çözümler üretme görevini de üstlendi.

*Katılımcıların seçimi

*İki ayrı eğitim paketinin geliştirildi

*40 saatlik ve 13 oturumluk eğitici eğitimini sürdürecek ekip aralarında işbirliği yaparak konuları uzmanlık alanlarına göre paylaştı ve farklı bölümlerin (modüller) eğitimi 4 eğitimci tarafından proje katılımcılarına verildi.

Gözetim hizmeti (süpervizyon) verildi

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İstanbul MEM, İstanbul Hollanda Baş Konsolosluğu

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 20

Ulaşılan Öğrenci: 14.752

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 376

Ulaşılan Yönetici: 20

Ulaşılan PDR Uzmanı: 24

 

Proje çalışmaları kitaplaştırıldı.