YÖRET

VAROLUŞ NEDENİMİZ

1972’de kurulan YÖRET Vakfı çocuk hakları savunuculuğunu misyon edinmiş, hak temelli çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.  Amacımız çocuk ve gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır. Hak ve demokrasi kültürüne sahip, kendisi ve çevresiyle barışık nesiller yetiştirmek ve toplumun insani gelişmişlik kalitesini arttırmak için projeler üretir ve eğitim programlarıyla çocuk haklarının ve şiddetsiz iletişimin yaygınlaşmasını hedefler.  Bünyesinde bulunan Genç Gönüllüler Kulübü ile çocuk ve genç katılımını destekleyerek sivil toplum ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunur.  Çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, çocukların kendilerini istismar ve şiddete karşı korumasını sağlamak için çocuklar, ebeveynler ve onlarla çalışan profesyonellere yönelik proje, eğitim çalışmaları yürütür.