YÖRET

VURMA! KONUŞ…

 

 

Proje Süresi: 2016 - 2018

 

Projenin Genel Hedefleri:

*Dezavantajlı, bölgelerde yaşayan risk altında çocuklara, ders dışı etkinlikler düzenleyerek, çocukları sanat, drama ve oyunlarla tanıştırmak

*Okul terk riski olan çocuklarla önleyici rehberlik çalışmaları yaparak onları okulu sevdirmek

*Acil durumlar/krizler yaşandığında önlem almak, çocukları ihmal ve istismardan korumak,

*Çocukların karar mekanizmalarına katılımlarını arttırmak,

*Farklılıkları kabul ve ayrımcılığın önlenmesine katkı sağlamak,

*Çocukların aileleriyle ve çevreleriyle uyum içinde yaşayabilmesi amacıyla yetişkinlikle bilgilendirme toplantıları yapmak,

*Sosyal medyayı kullanarak çocuk hakları savunuculuğu sürdüren bir gençlik kulübü oluşturmaktır.

 

Projenin Amacı: Çocukların şiddetten uzaklaşarak, güvenli ortamlarda, barışçıl davranışlar geliştirmeleri, ders dışı etkinlikler olan sanat-drama ve oyunlarla akranlarını tanımaları, dil, din ve kültür gibi farklılıkları kabul ederek bir arada yaşamayı deneyimlemeleri, aynı zamanda sosyal medya yoluyla çocuk hakları bilinci geliştirmektir.

 

Hedef Gruplar: Riskli davranışlar gösterebilecek öğrencilerin görülebildiği dezavantajlı en az 2 okul, öğrenciler, PDR Uzmanları, Öğretmen, İdareci, Veli

 

Projenin Temel Faaliyetleri: Proje eğitim, uygulama, gözetim, raporlama ve değerlendirme olarak 5 temel maddede gerçekleşir. YÖRET PDR bölümünde öğrenim gören üniversiteli gençlere 5 /6 tam günlük eğitim verir, İSTANBUL MEM ile var olan protokol kapsamında izinleri alınan belirlenmiş okullarda 8 haftalık çocuklarla uygulama süreci gerçekleşir,  Belli aralıklarla üniversiteli gençlere süpervizyon verilerek desteklenir ve sonuncu gün aileler, okul yönetimi ve ilgili herkesin katıldığı bir kapanış gösterisiyle proje noktalanır.  Üniversiteli gençler ve YÖRET Vakfı sorumlularının katılımında gerçekleşen değerlendirme toplantısı ve raporun yazımı ile son bulur.

 

Ayrıca velilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

 

Projede İş Birliği Yapılan Kurumlar:  Sıfır Ayrımcılık Derneği, Zeytin Ağacı Derneği (Small Projects İstanbul), Sulukule Gönüllüleri Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Niksar Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Okulu.

 

Projenin Somut Çıktıları: Toplamda 35 genç gönüllü üniversiteli liderin yer aldığı çocuklarla yapılan grup çalışmalarında, 226 çocuğa ulaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çocuklardaki saldırganlık oranında azalma olmuş, şiddet konusunda farkındalıkları artmış, öfke kontrolü gelişmiştir. Çocuklar, ‘’ Hayatıma renk kattı’, ‘Bana kibar olmayı öğretti.’, ‘ Arkadaşlarımı çok sevmeye başladım.’ veya ‘ Arkadaşlarımı daha iyi tanımaya başladım’ gibi geri bildirimlerle projeden olumlu bir şekilde etkilendiklerini anlatmışlardır. Ayrıca çocuklar günümüzde çok önemli bir sorun olan ayrımcılık konusunda bilinçlenmişler. Genç liderlerde ise çocukların dünyalarına girebilme ve onların dünyalarına girerken yeni yollar keşfetme açısından yarar sağlamıştır. En önemlisi ise, genç liderler ilerde ebeveyn olduklarında bu çalışmaları hatırlayacaklardır. Ailelerin ise çocuk hakları konusunda daha bilinçlendiği gözlemlenmiştir. Projemiz 226 çocuğa ders dışı aktivitelerle, şiddetten uzaklaştırarak, sağlıklı gelişimlerinde katkıda bulunmuştur. Projemiz MEF Üniversitesi’nde ve Mersin Psikolojik ve Rehberlik Öğrencileri kongresinde sunulmuş ve Cumhuriyet gazetesine de haber olmuştur.

 

Aynı zamanda, anne-babalardan duyduğumuz çocuğa yönelik şiddetle ilgili algı ve tutumlara dair söylemlere dayanarak, çocuğa karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız videoyu ve bilinçlendirici stickerlar sosyal medyada paylaştık. Bu kampanyamızla toplamda 90.000 kişiye eriştik. Yine projemizden aldığımız verilerle Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Uğur Games işbirliğiyle hazırladığımız VURMA! KONUŞ… kutu oyununu sizlere paylaşıyoruz. Şiddetsiz iletişimi geliştirici ve pedagojik alt yapılı oyunumuzu okullarınızda, aile içinde veya tüm kurumlarda oynayabilirsiniz.