YÖRET

YÖRET MESLEK ETİĞİ PROJESİ (YÖMEP)

 

 

Proje Süresi: 1998

 

Projenin Genel Hedefleri:

*Okul öncesinden başlayarak, yetişkinlik yaşamına kadar, mesleki gelişim kuramlarına dayandırılmış, ülkemiz gerçeklerine ve şartlarına uygun, çocuklarda ve gençlerde kendini tanıma, meslekleri tanıma, mesleki karar verme becerilerini arttırabilecek, rehber-danışmanlar, öğretmenler ve konuyla ilgili kişiler tarafından uygulanabilecek Mesleki Rehberlik programları geliştirmek,

 

*Geliştirilen programla ilgili materyal hazırlamak,

 *Var olan eğitim seçeneklerini tanıtmak,

 *Mesleki yönlendirme programının yaygınlaşmasını sağlamak,

 *Programın yaygınlaştırılması için Rehber/Danışmanlara ve Eğitimcilere seminerler düzenlemek,

 *Proje ile ilgili çeşitli kaynaklardan elde edilen kuram ve bilgileri bir araya getirerek çoğaltmak, broşürler oluşturmak ve bu yolla “Mesleki Rehberlik” konusu ile ilgili Rehber/Danışmanları ve Eğitimcileri bilgilendirmek.

 

Projenin Amacı: Öğrencilerin kendilerine en uygun alanları belirlemeleri, istedikleri bir üst eğitim kurumuna karar vermeleri ve seçecekleri mesleğe hazırlanmaları konusunda rehberlik hizmeti vermek, eğitimin önemli işlevlerinden biri haline gelmiştir. Psikolojik Danışmanlar teorik bilgi edinip, uygulama programları geliştirerek yardım ettikleri kişilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilmeleri.

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

Program Geliştirme Çalışmaları

 

İlköğretime yönelik "mesleki rehberlik" programı 6,7,8. sınıflar için “bilgilendirme” ve “öğrencilerin kendilerini tanımaları” bölümlerinden oluşan program geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

 

Mesleki rehberlik programının belirlenen hedefleri şöyledir:

*Öğrencinin ilköğretim sonrası eğitim olanakları hakkında bilgilendirilmesi,

*Öğrencilerin kendini tanıması

*Öğrencilerin meslek ve iş dünyası hakkında bilgilenmesi,

*Öğrencilerin çalışma, iş ve hizmet, bilgi ve üretkenlik gibi değerler hakkında farkındalık kazanmaları,

*Öğrencilerin planlama ve karar verme becerilerini edinmesi,

*Öğretmenlerin mesleki rehberlik konusunda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri

*Velilerin mesleki karar verme konusunda bilgilendirilmeleri

 

2. Liseye yönelik "mesleki karar verme" programı

Lise I ve II. sınıf öğrencilerinin meslek seçimi öncesi "kendini tanıma" ve "meslekler tanıma" sürecinde ilgi, beceri, değerler ve yaşam beklentilerini mesleklerle ilgili olarak gözden geçirmelerini sağlayan bir programdır. Lise öğrencileri için hazırlanan kendini tanımaya yönelik bu programda, ilk 4 hafta 2’şer saatten toplam 8 saatlik grup çalışmaları yapılır. Çalışma bilgi aktarımı, oyunlar yazılı ve sözlü alıştırmalar ve grup paylaşımları şeklinde sürdürülür.  Bu çalışmalar sonrasında, 5.  hafta küçük gruplar halinde gençlerin kişisel ihtiyaçlarına dönük bir paylaşım yapılır.