YÖRET

Zor Anlar ile Başetme Eğitimi

 

Katılımcıların yaşadıkları stres kaynaklarını doğru olarak tespit ederek, onlara karşı etkin önlem alabilmeleri için farkındalıklarını arttırmak, bu konuda pratik, uygulanabilir çare ve yöntemleri yapılacak grup çalışmalarıyla desteklenerek kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Değerlendirme: *Kalbimize ve Beynimize Ne Aldık? *Duygu ve Düşünce Boyutunda Neler Yaşadık? *Öğrenilenlerin Hayatımıza, Okul ve İş Yaşamına Ne Oranda Taşınabileceğinin Sorgulanması

 

Eğitimin İçeriği:  Etkili İletişim (Thomas Gordon ) , Transaksiyonel Analiz,  Neuro Linguistic Programing (NLP) ekollerinin senteziyle hazırlanmıştır.

 

Eğitimin Yöntemi: Kısa filmler, drama, alıştırmalar, görsel sunum, interaktif bilgilendirme ve referans kitabı kullanımı.

 

Eğitim Sorumlusu: Psikolojik Danışman Nedret Altuğ

Nedret Altuğ Saint Benoit Fransız Lisesini bitirdikten sonra Fransa’da altı yıl kalarak Ön Lisans & Lisans ve Mastır eğitimini Paris V Renes Descartes & Sorbonne Üniversitesinde yapmıştır. Aynı yıllarda psikanaliz eğitimi almış, Antony Gündüz Hastanesi’nde psiko-patholoji-klinik stajını tamamlamıştır.

 

Eğitim sonunda katılım belgesi verilmektedir.

 

Zor Anlarla Başetme Eğitim talebiniz için vakfımızla iletişime geçin: yoret@yoret.org.tr