YÖRET

AİLELER İÇİN BARIŞÇIL OKULDAN TOPLUMSAL BARIŞA OKUL AİLE İŞ BİRLİĞİ

 

Proje Süresi: 2012-2013

 

Projenin Genel Hedefleri:

Veli grup çalışması: 5 haftalık veli grupları çalışması için: her okulda proje süresince yaklaşık 3 kere veli çalışma grubu, her grupta ortalama 20 kişi, 39 okul için: 20 veli x 3 kere x 39 okul = 2400 veli

Velilerle seminerler: ortalama 1500 kişilik okullarda yaklaşık 100 veli seminerlere katıldığı takdirde 100 veli x 39 = 4000 Veli ile ailede barışçıl davranış tutumları geliştirmeye, barışçıl okul ortamı ve çocuk hakları konularında bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş.

 

Projenin Amacı: Barışçıl okul ortamlarını oluştururken öğrenci okul işbirliğinin yanı sıra ailenin de farkındalıklarını artırmak ve güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 39 okulda başlatılmış olan barışçıl okul ortamını pekiştirmek, sürekliliği sağlamak ve aileleri de eğiterek barışın ailede başladığı bilincini vermek birincil hedeflerimiz olacaktır.

 

Hedef Gruplar: Veliler, Öğrenciler, Öğretmenler

Projenin Temel Faaliyetleri:

*Ağustos 2011 de projede çalışacak eğitimci, editör ve danışman yönetim kurulu üyeleri saptandı

*Eylül-Ekim ayları arasında eğitim materyaline girecek literatür bilgileri ve etkinlikler hazırlandı

*Kasım-Aralık 2011 de kitabın editörlüğü ve redaksiyonu devam etti

*Kasım ayında eğitimlerin yapılacağı mekânlar arandı, ikramlar, lojistik ihtiyaçlar sağlandı. 

 

Eğitimler:

*Anadolu yakası formatör eğitimleri 5-16 Aralık 2011 tarihleri arasında Büyük Çamlıca koleji ev sahipliğinde, Avrupa yakası formatör eğitimleri 19-30 Aralık tarihleri arasında MEF okulları ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitim sonrası:

*Beş adet süpervizyon (gözetim) yapıldı. İlki çalışmalar başlamadan Ocak 2012 de her ay birer kere Anadolu ve Avrupa yakasında ayrı ayrı olmak üzere organize edildi.

*Ayrıca projenin web sitesi hazırlandı. www.bariscilokuldantoplumsalbarisa.com

*Projenin tanıtım filmi hazırlandı. Bu film için İstanbul ilinde çalışılan tüm okullardan amatör çekimler ve fotolar toplandı. (bu film proje bütçesinde olmayıp sonradan eklenen bir çalışmadır)

*18 Haziran 2012 tarihinde projenin kapanış toplantısı yapıldı. Bu toplantıda tüm formatörler, okullarda projeleri sürdüren sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özel Eğitim Ve Rehberlik Bölümü Yöneticisi Ahmet Koçibar ve çalışanları, sivil toplum örgütleri, İsveç Konsolosluğu Türk İsveç işbirliği bölüm yöneticisi Sevil Özmen katıldı.  

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: İSTANBUL MEM, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 39 (39 İlçeden birer okul)

Ulaşılan Veli: 46.000

Ulaşılan Sınıf Öğretmeni: 650

Ulaşılan Yönetici: 39

Ulaşılan PDR Uzmanı: 39

 

Ailelere yönelik eğitimci kitapları ve ailelere yönelik 5 ayrı fasikül meydana getirilmiştir.