YÖRET

GENÇ GÖNÜLLÜLER KULÜBÜMÜZDuygu Manioğlu

Emin Ahmetoğlu

Halit Davutoğlu

Mert Erenel

Rana Alkım Öztürk

 

GENÇ GÖNÜLLÜLER KULÜBÜ

Ülkemizin Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamasının 20. yılı nedeniyle Vakfımızın bünyesinde Genç Gönüllüler Kulübü kuruldu. Toplumda Çocuk Hakları bilincinin yükselmesini sağlamak amacıyla Vakıf katılımcılarından Sosyolog Sevgi Özkan'ın yönetimi ve Psikolog İlkim Ezgi Aslan'ın asistanlığında yürütülmek üzere kurucu beş lise öğrencisiyle çalışmalara başlandı. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannameleri hakkında içselleştirilme çalışmaları gerçekleştirildi… Genç Gönüllüler Kulübü sivil toplum kurum adabı ve kuruluş belgesi, ortak çalışmayla hazırlandı. Kulübün katılımcıları, önce Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bilgilenme ve tartışma toplantıları ardından bu konuda hazırlanan sorular doğrultusunda sokak röportajları gerçekleştirdi.

 İlk olarak, İsveç Konsolosluğu ile ortak hazırlanan Genç Sesler Projesi için Çocuk Hakları konusunda halkın bilinç düzeyini araştırmak üzere sokak söyleşileri yapıldı. Sosyal deney kapsamında olan bu çalışmanın çıktıları, Genç Sesler'in Ankara'daki Yuvarlak Masa toplantısında Asistan Psikolog İlkim Ezgi Aslan'ın sunumuyla paylaşıldı. Özellikle katılımcı medya ombudsmanlarının çocuk hakları savunusu için kendilerine özel çocuk sayfası açılmasını talep ettiler. Çocuk hakları savunusu doğrultusunda, sonuçları medyada değerlendirilmek üzere çeşitli okullarda anket çalışmalarına başladılar.

 

 

 

Genç Gönüllüler Kulübü:

*Bir sivil toplum kuruluşu olan YÖRET Vakfı bünyesinde genç çocukların ve gençlerin gönüllü katılımlarıyla oluşan bir kulüptür.

*Kulübümüzde YÖRET’in misyonuna, vizyonuna ve sivil toplum adabına uygun çalışmalar gerçekleştirilir.

*Sivil toplum bünyesinde gönüllü gençlerden oluşan bir çalışma alanıdır.

 Kurallar:

*Genç Gönüllüler katılımcı şartlarını kabul edip imzalayan 16 yaş ve üzeri tüm gençler kulübün gönüllü katılımcısı olabilirler.

*Kulübün genel çalışma alanı ‘Çocuk Hakları Savunusu’ olarak belirlenmiştir.

*Amaç bu yolla toplumda çocuk hakları bilincinin yükseltilmesidir.

*Katılımcıların birbirlerine göre durumları, ‘profesyonel arkadaşlık’ adıyla nitelendirilir.

*‘Profesyonel Arkadaşlık’ aynı sosyal amaç için bir arada bulunan ve çalışanların eşit haklarla gerçekleştirdikleri bir arkadaşlık biçimidir.

*Sivil toplum kuruluşlarında geçerli olan sosyal adap ve çalışma kuralları geçerlidir.

*Herkes birbirine önyargısız ve saygılı davranmaya çalışmalıdır. Kişisel ve duygusal sürtüşmelere yol açmadan herkes eşit olarak kendi görüş ve önerisini bildirme hakkına sahiptir.

*Ortak çalışmada ast-üst ilişkisi yerine, çalışmanın yürümesini sağlayan görev bölümleri oluşturulur.

*Tartışmalarda kişisel çatışmalara yol açmayacak ve konu odaklı değerlendirmeler yapılmasına dikkat edilmedir.

*Herkesin eşit söz söyleme ve düşünce bildirme hakkına saygı duyulmalı, diyaloğa dayalı iletişim geliştirme biçimi benimsenmelidir.

*Ortak çalışma ve projelerin düzenlenmesinin vakıfla bağlantısında yer alan kişilerle periyodik danışma ve yürütme toplantıları düzenlenir.

*Herkes birbirine karşı açık sözlü ve saygılı davranışlar göstermelidir. Ortak çalışmayı olumsuz etkileyen kişilik sürtüşmeleri, küsme ve arkadan konuşma gibi duygusal davranışlara yer verilmemelidir.