YÖRET

TARİHÇEMİZ

YÖRET Vakfı 1972 yılında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mesleğinin tanıtımına ve yayılmasına katkıda bulunmak ve üniversiteli gençleri desteklemek amacıyla Bilge Koloğlu tarafından kuruldu.  Kurulduğu yıllarda yurtdışından uzmanlar davet edilerek konferans ve seminerler düzenlendi. İlk yıllarında “İstanbul’daki Yüksek Öğretim Kurumları Rehberi’nin basımı sağlandı, İstanbul Üniversitesine yeni başlayan öğrencilere ilk kez bir “Oryantasyon” programı uygulayarak, bir rehberlik çalışması örneği sundu. Vakfın ilk başkanı Prof. Dr. Nezahat Arkun idi.

1990 yılından itibaren Yönetim Kurulu yenilendi. O yıl İstanbul’da Eğitim Fakültesi bulunan İstanbul, Marmara ve Boğaziçi Üniversitelerinden temsilciler ve alanda çalışan deneyimle psikolojik danışmanlardan oluşan bir yönetim kurulu oluşturuldu. Aylık paylaşımların gerçekleştirildiği sohbet toplantıları düzenlendi; meslektaşları daha verimli hizmet vermelerini sağlayacak eğitimler, ulusal ve uluslararası projeler geliştirildi. 1990-2011 yılları arasında Vakfın Başkanı Nüket Atalay oldu. 2011-2013 yıllarında Nevra Ölçerden sonra 2013’ten günümüze Sibel Erenel başkan olarak vakfımıza hizmet ettiler.

2017 yılında Yönetim Kurulu: Kurucu Bilge KOLOĞLU, Onursal Başkan  Nüket ATALAY, Başkan Sibel ERENEL, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ, Üyeler Prof. Dr. Necla ÖNER, Sabiha MUTLU ve Nevra ÖLÇER.

İcra Kurulu, Yönetim Kuruluna yardımcı günlük işlerin takibini yapan bir gruptur. Bu grupta çalışanlar Başkan Sibel Erenel, Nüket Atalay, Nermin Çiftçi Arıdağ, Sevgi Özkan, Nurseli Tamer, Hatice Subaşı, Süheyla Özgirgin, Miryam Anjel, Fulya Giray Sözen ve Sema Erdem’den oluşmaktadır.


TIMELINE

22 Aralık 1972

*Üniversite öğrencilerinin maddi, kişisel, mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek kişilerin yetiştirilmesi amacıyla kuruldu.

1972-1980

*Şehir dışından gelen gençlerin adaptasyonunu hızlandırmak için İstanbul’daki Yüksek Öğrenim Kurumlarını tanıtan bir Rehber Kitap “Yüksek Öğrenime Giriş” yayınlandı.

*Öğrenciler için Oryantasyon Programını ve mediko sosyal merkezde Danışmanlık çalışmalarını başlatıldı.

*Yurt dışından davet edilen uzmanlarla konferanslar gerçekleştirildi.

1980-1990

*Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1990 yılında yürürlüğe girmesi öncesinde STK Birliği oluşturarak sürecin hızlanmasında önemli bir rol oynandı.

1990 – 2000

*Yurtdışından uzmanların da katılımı ile Kamu personeli / Öğretmenler / PDR Birimlerine yönelik; “Okullarda Güvenli Ortamların Yaratılması”, “Çocuk Hakları”, “Çocuk İhmal ve İstismarı”, “Etkili İletişim”, “Kriz Yönetimi”, “Sınav Kaygısı”, “Yaratıcı Drama” başlıklarında Projeler, Eğitimler, Seminerler ve Mesleki Sohbet Toplantıları düzenlendi.

*Kosova göçü ve 19 Ağustos depremi sonrası “Psikososyal Destek” çalışmaları Eğitimleri ve Projeleri gerçekleştirildi.

*Thomas Gordon’un Etkili İletişim Eğitimi kitabının Birsen Özkan tarafından çevirisi yapıldı, basıldı.

*“YÖRET Postası” adlı bültenimizin ilk sayısının basılması ve Türkiye genelinde ücretsiz dağıtımı gerçekleştirildi.

*Ayrıca ilk Üniversitelerarası Rehberlik Sempozyumu 1998 yılında Koç Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve halen devam etmekte.

*Etkili İletişim Eğitimi El Kitabı Nüket Atalay, Miryam Anjel, Neylan Özdemir, Birsen Özkan, Süheyla Erdoğan, Ufuk Tarhan, Nilhan Eser,  Oya Sezer katkıları ile hazırlandı.

*İsviçre’de Çocuk Hakları Konferansı’na katılındı.

*Habitat 2 Çocuk Kozası üyesi olarak Birleşmiş Milletler nezdinde akreditasyon başvurusu yapıldı.

*İstanbul’da tüm okulları kapsayan “Okullarda Acil Durum Psikolojik Destek Projesi” tanıtımı tüm RAM çalışanlarına yapıldı 200 MEM İLÇE müdürleri ve okul rehberleri katıldı.

2000 – 2010

*Deprem sonrası; İzmit’te Çocuk Dostu Alan, İstanbul’da Acil Durum Psikolojik Destek projeleri, Akran Destek ve Dayanışması, Eğitim Yöntemini ve Toplumsal Liderlik, Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılığı Önleme, Barış İçin Sanat, Güvenli Okul, Şiddetsiz İletişim; YÖDEP (YÖRET Öğrenci Destek Programı) kapsamında Yaz Organizasyon “YoYo”, “Kuşaklar Köprüsü”, “Eğitiyoruz Öğreniyoruz” projeleri gerçekleşti.

*“Çocuk Dostu” Okul - Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi ve el kitabı, “Şiddetle Baş Etme ve Kriz Yönetimi”, “Akran Arabuluculuğu”, “İletişim Becerileri”, “Şiddetsiz İletişim”, “Şiddet Önleme”, “Zor Anlarla Baş Etme”, “Baba Destek” eğitimleri verildi.

*“Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Acil Durum (Kriz) Yönetimi”, “Önleyici Rehberlik ve Okul Öncesinde Şiddetsiz İletişim”, “Sanatla Eğitim Bütünleşiyor-Psikolojik Danışmanlara Yeni Bir Bakış” sempozyumları ve “Çocuk Hakları”, “Meslek Etiği ve Süpervizyon nedir?” konularında seminerler düzenlendi.

*YÖRET Vakfı’nın 30. kuruluş yılı kutlandı. Yoğun katılımla geçen kutlamada En iyi Uygulamalar Yarışması düzenlendi. Ödüller –Teşekkür plaketleri verildi.

YÖRET Vakfı’ndan 7 kişilik eğitimci grubu Council of International Programs CIPUSA ile mesleki değişim “Eğitim Yöntemini ve Toplumsal Liderlik -TULİP” projesi kapsamında 1ay ABD’deki çalışmalara katıldılar. ABD’den gelen 8 eğitimci ağırlandı ve kurumlarımız tanıtıldı.

*Bahçeşehir Üniversitesi’nde panel düzenlendi. Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Fuarında YÖRET ekibi gençlerle çalıştı.

*Koç Üniversitesi’nde “Akran Destek ve Dayanışması” YAPDAP Projesi tanıtıldı.

*Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde MEM’in görevlendirdiği 900 PDR uzmanına “Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Acil Durum (Kriz)Yönetimi“ sempozyumu yapıldı.

*İlk “Vurma! Konuş…” kampanyası gerçekleştirildi.

*Council of International Programs CIPUSA ile ikinci kez mesleki değişim projesi yaptık. Barış İçin Sanat - BİS projesinde - önce 10 kişilik sanatçı grubu Türkiye’ye geldi ve gözlem ziyaretleri yaptılar, daha sonra 12 kişilik eğitimci grubu ABD’ye giderek çocuklar ve gençlerle yürütülen sanatsal çalışmaları izlediler. Bunu takiben şiddet davranışını önleyici sanatsal çalışmalar Gazi Mahallesi okullarında bir yıl devam etti.

*ABD destekli “Barış için Sanat” Projesi kapsamında Amerikalı misafirler için Türkiye ziyareti düzenlendi.

*YÖRET Vakfı Almanya’dan davet edildi, 2 gün süren “Şiddetsiz İletişim” eğitimi verildi ve proje geliştirme kararı alındı.

*Toplum Gönüllüleri Vakfı ile anlaşarak, YÖRET Gönüllülerine Anahtar eğitimler verildi.

*Şiddetsiz Okullar İçin Avrupa Sözleşmesi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapılarak okullarda 5 günlük eğitimler verildi.

*“Ne Olacak Bu AB işi” kitabı yayınlandı.

2010 – 2020

*İdil Biret Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde YÖRET Vakfı yararına bir konser verdi.

*Mesleğimi Seçiyorum, Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa, Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa – Okul Aile İşbirliği, Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa – Demokratik Yurttaş Eğitimi, Okul-Aile işbirliği- Aile Atölyeleri, Ombudsmanlığın Belediyelere Yaygınlaşması, Mikro-fon / Çocuklarında Sesi Var, Vurma! Konuş…, Sanat Çocuğun Oyunudur, Anne Baba Olmanın ABCsi, gerçekleştirildi.

*YÖDEP (YÖRET Öğrenci Destek Programı) kapsamında; Yaz Organizasyon YoYo, Kuşaklar Köprüsü, Eğitiyoruz Öğreniyoruz, Kendi Projeni Kendin Yap kapsamında; Game of PDR 1 – Game of PDR 2, Çocuk Mülteci Destek Programı projeleri gerçekleştirildi.

*“Game of PDR” adıyla bir bilgi yarışması düzenlendi. 8 üniversitenin PDR bölümlerinde okuyan gençlerle düzenlenen yarışmaya İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliği yaptı.  Bu proje başarılı olduğu için 2019 yılında Aydın Üniversitesi aynı yarışmayı tekrarladı.

*UNICEFin kurduğu “Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı”na YÖRET Vakfı’nın katılması kabul edildi.

*Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesinde Çocuk Ombudsmanlığı, Çocuk İhmal ve İstismarında Rehberliğin Önemi, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemede Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Rolü I (2011) ve II (2015) Sempozyumları gerçekleştirildi.

*Teknolojik Zorbalık, Kaynaştırma Öğrencileri için Eğitim Ortamları Seminerleri gerçekleştirildi.

*40. Yıl kutlamaları kapsamında Üstün Dökmen,  Doğan Cüceloğlu, Kadir Özer, Fatoş Erkman ile seminerler gerçekleştirildi.

*Avrupa Birliği desteği ile Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa-Demokratik Yurttaş Eğitimi gerçekleştirildi (2013-2015)

*İsveç Konsolosluğu talebi üzerine “Çocuk Hakları Sempozyumu” düzenlendi.

*Engellilik, Çocuk Ombudsmanlığı, Fiziksel Ceza konularında Yuvarlak Masa Toplantıları

Fiziksel Cezanın Sonlandırılması İçin Birlikte Harekete Geçiyoruz Paneli, Drama-Sanat Atölyelerinin Okul Danışmanlık Hizmetlerinde Uygulanması Seminerinde Atölyeler, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemede Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Rolü, Çocuk ve Gençleri İhmal ve İstismardan Koruma: Değerlendirme ve Girişimler Çalıştayları gerçekleştirildi.

*”Ahlaki İkilem”, “Şiddetle Baş etme-Vurma! Konuş …” eğitimleri gerçekleştirildi.

*”Yaratıcı Drama”, “Psikodrama”, “Dışavurumcu Sanat”, “Vurma! Konuş…” Kutu Oyunu Eğitimleri düzenlenmeye devam etmekte.

*Eylül Bakraç Sanat Galerisi’nde YÖRET Vakfı yararına sergi açıldı.

*Mesleki Sohbet Toplantıları, “Vurma! Konuş…” kutu oyunu eğitimleri devem etmekte.

*Çocukların ve gençlerin Çocuk Hakları konusunda çalışmalar yapmaları amacıyla Genç Gönüllüler Kulübü kuruldu.

*YÖRET’in “Çocuk Koruma ve Gözetim” ilkeleri yazılı hale getirildi.