YÖRET

TOPLUMSAL LİDERLİK PROJESİ (TULİP)

Proje Süresi: 2005

 

Projenin Genel Hedefleri: Hedef; başka bir ülkede eğitimde liderlik konusunda görgü bilgi kazanarak, ülkemizde yapılan çalışmaları geliştirmek.

 

Projenin Amacı: YÖRET Vakfının uluslararası kuruluşlarla yürütülen bir mesleki değişim programıdır. Council Of International Programs CIPUSA ile ortak yapılan bir çalışmada Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 8 PDR uzmanı, ABD’yi ziyaret ederek liderlik becerilerini geliştirmiştir.

 

Hedef Gruplar: Psikolojik Danışmanlar Ve Akademisyenler

 

Projenin Temel Faaliyetleri: YÖRET’in liderlik eğitimi kapsamında belirlediğini 10 akademisyen, eğitimci, sosyal hizmet uzmanından oluşan bir grubun Amerika Birleşik Devletlerinde bir programa katılmasıyla gerçekleşen bir projedir

 

Projede İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: CIPUSA (Council of International Programs USA)

 

Projenin Somut Çıktıları:

Ulaşılan Okul: 10

Ulaşılan Yönetici: 1

Ulaşılan PDR Uzmanı: 8